Romanian Angel Appeal logo

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România prin creșterea controlului tuberculozei

Proiect finanțat prin Granturi Norvegiene 2009 - 2014, în cadrul Programului RO 19 - Initiative in Sanatatea Publica.

Testarea pacientilor pentru diagnosticarea rapida a Tuberculozei Multidrog Rezistente și Extrem de rezistente la tratament (TB MRD si TB XDR)

In luna octombrie, alti 1368 de pacienti cu tuberculoza, din toata tara, au fost testati in cadrul laboratoarelor din reteaua PNPSCT dotate cu echipamentele şi consumabilele corespunzătoare: LNR Bucuresti, LNR Cluj, Laboratoarele TB de la Bacău, Braşov, Constanţa, Craiova, Sibiu şi Timişoara. Dintre acestia, 15 au fost depistati cu rezistente, intre care 5 cu tuberculoza multidrog rezistenta.
Datele centralizate pentru perioada martie – octombrie 2015 arata ca un totat de 6597 pacienti au fost testati gratuit in cadrul proiectului. 514 au fost depistati cu rezistente, dintre care 194 cu TB MDR si 4 cu TB XDR.

Continua activitatea de punere la punct a unei retele de laboratoare functionale, pentru depistarea rapida a TB MDR/XDR

In cursul lunii octombrie, a fost incheiat contractul cu societatea declarata castigatoare a procedurii de selectie pentru achizitionarea a 8 echipamente GeneXpert si au fost desemnate laboratoarele care urmeaza sa fie dotate cu aceste echipamente.
De asemenea, a avut loc deschiderea ofertelor pentru cele 44 de hote, oferte depuse in cadrul procedurii de achizitie centralizata, urmand sa fie evaluate si sa fie stabilit furnizorul.
Pentru achizitionarea celor 10 microscoape LED pentru laboratoare, procedura legala de selectie a furnizorului se afla in faza de evaluare tehnica a ofertelor, urmand sa fie desemnata societatea castigatoare.
S-a finalizat procedura legală de selectare a furnizorului de autovehicule. A fost semnat contractul de achizitie pentru 9 autovehicule necesare transportului de probe din tara, catre laboratoatele echipate prin proiect, iar in luna octombrie autovehiculele au fost receptionate. Au fost desemnate laboratoarele TB care vor beneficia de autoturism pentru transportul probelor si au fost elaborate contractele de comodat in vederea darii in folosinta catre unitatile spitalicesti in cadrul carora functioneaza laboratoarele. Au inceput procedurile pentru inmatricularea autovehiculelor.
De asemenea, s-a incheiat procedura de achizitie a celor 3 echipamente Versatrek, urmand sa se semneze contractul cu furnizorul castigator. Pentru consumabilele aferente, termenul pentru deschidere a ofertelor depuse in cadrul procedurii de achizitie este 12 noiembrie.
Pentru achizitionarea echipamentelor IT prevazute in cadrul, termenul pentru deschidere a ofertelor depuse in cadrul procedurii de achizitie este 27 noiembrie.
Tot in luna octombrie, a fost monitorizata procedura de achizitie a lampilor UV, procedura fiind inca in derulare.

Creste numarul de pacienti inrolati pentru a primi tratament corect, complet si de calitate si al celor care primesc stimulente pentru mentinerea aderentei la tratament

In luna octombrie au fost inrolati in tratament complet si de calitate alti 30 de pacienti cu TB MDR, iar in total, de la inceputul proiectului, au fost inrolati 289 de pacienti cu tuberculoza multidrog rezistenta.
Tot in luna octombrie, din totalul de 1779 pacienti considerati eligibili sa fie inrolati in proiect pentru a primi stimulente, 584 de pacienti aveau fise de consimtamant semnate pana la data de 10 septembrie. In plus, in perioada 11 septembrie – 30 octombrie, un numar de 20 de pacienti noi au transmis fise de consimtamant. Per total, 600 de pacienti sunt inrolati in proiect pentru a primi stimulete in vederea mentinerii aderentei la tratament.
Pentru o mai buna coordonare a activitatii, la finanul lunii octombrie si inceputul lunii noiembrie (31 octombrie – 1 noiembrie) echipa de proiect a organizat a doua Intalnire Nationala a Coordonatorilor MDR la care au participat 34 de medici din Bucuresti si din tara. La eveniment au fost prezentate rezultatele proiectului dupa 6 luni de implementare, iar sesiunile de lucru s-au axat pe analiza principalilor indicatori MDR TB in județele ai caror reprezentanti se aflau in sala.

Intarirea capacitatii Programului National de Prevenire, Supraveghere si Control al Tuberculozei de a controla epidemia de TB

In luna octombrie, au fost organizate 6 cursuri de instruire a personalului medical din cadrul PNPSCT, dupa cum urmeaza : 09 – 11 octombrie, in Alexandria, Brasov si Craiova, 22-24 octombrie, in Ramnicu Vâlcea, 23 – 25 octombrie, in Iași si 28 – 30 octombrie, in Bucuresti. La cursuri au participat in total 134 de cursanți. Până acum au fost instruite 423 de persoane.

Tot in luna octombrie:
A fost semnat contractul de asistenta tehnica intre Organizatia Mondiala a Sanatatii si Institutul de Pneumologie Prof. Dr. Marius Nasta si au fost virate fondurile aferente pentru primul transfer. Au fost demarate discutiile cu expertii OMS pentru programarea misiunilor de asistenta tehnica care vor incepe anul viitor.
Au avut loc pregatirile pentru urmatorul training care va fi organizat la Sinaia, in perioada 18-21 noiembrie 2015, vizand instruirea personalului care va face informarea in comunitati, pentru prevenirea raspandirii TB.

Cheltuielile aferente perioade 1 – 30.09.2015, sunt aratate in tabelul de mai jos :

Nr. LINIE BUGETARĂ Valoare cheltuita totală (L1-L14) Valoare cheltuială
in L14
1 Resurse umane 3,576,540.93 346,285.03
2 Costuri de deplasare pentru personal şi voluntari 73,957.91 3,412.92
3 Materiale consumabile 13,803,705.79 550.19
4 Costuri pentru investiţii (în limita maximă stabilită pentru fiecare apel de proiecte) 0.00 0.00
5 Alte costuri legate de furnizarea serviciilor către beneficiari 3,436,187.45 1,093,971.45
6 Comunicare şi promovarea proiectului 0.00 0.00
7 Activităţi bilaterale 0.00 0.00
8 Alte activităţi subcontractate 2,295,493.26 2,215,662.56
9 Costuri indirecte 147,060.16 33,050.26
10 Costuri neprevăzute 0.00 0.00
Total 23,332,945.50 3,692,932.41

Instruire pe multiple planuri, pentru intarirea capacitatii de control al Tuberculozei

In luna septembrie, au fost organizate cursuri destinate, dupa caz, Unitatii de Asistenta Tehnica si Management a Programului National pentru Prevenirea, Supravegherea si Controlul Tuberculozei, medicilor pneumologi din tara, formatorilor locali si altor cadre medicale din tara, in vederea intaririi capacitatii de control al tuberculozei.
Tematica instruirii destinate Unitatii de Asistenta Tehnica si Management a PNSPCT a cuprins module precum: introducere in managementul proiectului si planificarea unui proiect, principii de management financiar, principii de management financiar si achizitii prin mecanismul GDF, monitorizarea si evaluarea proiectului. La instruire au participat 10 membri ai Unitatii de Asistenta Tehnica si Management a PNPSCT.

Pentru medici pneumologi, au fost organizate 3 cursuri de specialitate, dupa cum urmeaza: intre 18 – 20 septembrie, la Arad si Deva, iar intre 22 – 27 septembrie, la Oradea. La cursul organizat la Deva, a fost efectuata inclusiv o vizita de monitorizare.
La cursuri au participat 75 de cursanti, iar numarul total de medici instruti in proiect, pana la acest moment, este de 289.

Tot in luna septembrie, au fost organizate activitati de Training Of Trainers (TOT) pentru formatori locali precum si un workshop pentru comunicare in sanatate, pentru cadrele medicale din 4 judete (Neamt, Iasi, Botosani si Braila). La instruire au participat 23 de persoane.

De asemenea, in cursul lunii septembrie, au fost initiate demersuri pentru organizarea celei de a doua Conferinte Nationale a coordonatorilor MDR.

Pregatirea comunitatilor sarace, pentru prevenirea transmiterii TB si pentru cresterea aderentei la tratament a pacientilor cu tuberculoza

In luna septembrie, au fost pregatite cursurile pentru formatorii ce urmeaza sa faca instruire in vederea preventiei, in comunitati sarace din Romania.
Au fost angajati 2 experti care vor asigura sesiunile de Training Of Trainers (TOT) si au fost colectate documente pentru cei 12 responsabili locali (cate 6 asistenti medicali comunitari si 6 experti TB) din 6 judete: Botosani, Neamt, Gorj, Dolj, Calarasi and Giurgiu.
Cursul urmeaza sa aiba loc in perioada 2-3 octombrie, la Bucuresti.

Testarea pacientilor cu tuberculoza, in vederea depistarii rapide a TB MDR, a continuat si in luna septembrie

1430 de pacienti noi, din toata tara, au fost testati in cursul lunii septembrie, in cadrul laboratoarelor din reteaua PNPSCT dotate cu echipamentele si consumabilele corespunzatoare: LNR Bucuresti, LNR Cluj, Laboratoarele TB de la Bacau, Brasov, Constanta, Craiova, Sibiu si Timisoara. Dintre acestia, 60 au fost depistati cu rezistenta, iar 21 dintre ei au fost diagnosticati cu TB MDR.
Din luna martie pana in luna septembrie inclusiv, adica de cand a fost demarata activitatea de testare rapida cu echipamentele moderne achizitionate prin proiect, 8093 de pacienti din toata tara au fost testati gratuit. 504 pacienti au fost depistati cu rezistente, dintre care 192 cu TB MDR iar 4 cu TB XDR.

Noi pacienti cu TB MDR inrolati in proiect, in vederea administrarii de tratament corect, complet si de calitate

In luna septembrie a acestui an, au fost inrolati in tratament 50 de pacienti cu TB MDR, iar in total, de la inceputul proiectului, au fost inrolati 259 pacienti cu TB MDR.
In cursul lunii septembrie, 7 dintre coordonatorii MDR care au si responsabilitatea de a identifica pacienti noi, au trimis catre echipa de proiect baze de date actualizate cu pacientii diagnosticati cu TB MDR/XDR si inregistrati in cursul perioadei mai-septembrie 2015.
In paralel, echipa de proiect a continuat corespondenta cu GDF si IDA pentru completarea cu informatii a dosarului ce a fost depus de UNIFARM la ANM, in vederea obtinerii autorizatiei de nevoi speciale pentru urmatoarea transa de medicamente. Deasemenea au fost finalizate probele pentru tesatarea calitatii medicamentelor (pentru transa de medicamente primite in iulie) de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Chimico Farmaceutica.
La finalul lunii a fost livrat, catre UNIFARM, si medicamentul Bedaquilin, unul dintre anti-tuberculoasele necesare in tratarea pacientilor cu TB XDR.

Stimulente pentru mentinerea aderentei la tratament a pacientilor tratati in ambulator

In luna septembrie, din totalul de 1761 pacienti considerati eligibili sa fie inrolati in proiect, 558 pacienti aveau fise de consimtamant semnate pana pe data de 10 august, iar in perioada 11 august – 30 septembrie, 15 pacienti noi au transmis fise de consimtamant. La momentul actual, sunt inrolati in proiect pentru a primi stimulente in 572 de pacienti, insemnand 38% din cei 1500 planificati.

Pentru pacientii eligibili sa primeasca suport social pentru aderenta la tratamentul anti TB administrat conform recomandarilor medicului pe tot parcursul lunii august, au fost centralizate urmatoarele informatii: 514 pacienti au primit suport social pana in prezent, in vederea mentinerii aderentei la tratament; cumulativ, in perioada mai-septembrie, au fost distribuite tichete catre un numar de 1678 pacienti (172 pentru luna aprilie, 250 pentru luna mai, 362 pentru luna iunie, 426 pentru luna iulie si 468 pentru luna august). Din cei 172 de pacienti care au primit suport pentru luna aprilie, peste 80%, respectiv 138 de pacienti, au primit tichete pentru mentinerea aderentei, in toate cele 5 luni mentionate.

Continua dezvoltarea unei retele functionale de laboratoare, in tara, pentru un mai bun control al tuberculozei

In luna septembrie, a fost incheiat contractul de achizitie cu societatea declarata castigatoare a procedurii de selectie pentru achizitionarea a 8 echipamente GeneXpert. Pentru achizitionarea kit-urilor necesare, se afla in desfasurare procedura de procurare a acestora prin mecanismul GDF.
In vederea achizitionarii a 44 de hote de protectie pentru laboratoare, in luna septembrie a fost lansata procedura legala de achizitie centralizata, data stabilita pentru deschiderea ofertelor fiind 16 octombrie 2015.
Pentru achizitionarea celor 10 microscoape LED pentru laboratoare, procedura de selectie a furnizorului se afla in faza de evaluare a ofertelor, urmand sa fie desemnata societatea castigatoare.
S-a finalizat procedura legala de selectare a furnizorului de autovehicule. Cele 9 autovehicule urmeaza a fi livrate pana la data de 20 octombrie a.c.
Pentru achizitionarea a 3 echipamente Versatrek si a consumabilelor necesare, procedurile legale de selectare a furnizorilor sunt in desfasurare, termenele pentru deschiderea ofertelor fiind 3 octombrie (pentru echipamentele Versatrek) si 12 noiembrie (pentru kiturile Versatrek).
Pentru achizitionarea echipamentelor IT, documentele aferente organizarii procedurii de selectare a furnizorilor se afla in faza de evaluare din partea ANRMAP.

Tot in cursul lunii septembrie:

A fost semnat, de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii, contractul privind acordarea de asistenta tehnica, din partea OMS, Programului National pentru Prevenirea, Supravegherea si Controlul Tuberculozei. Contractul a fost transmis Institutului de Pneumologie Marius Nasta, pentru analizare si semnare.

Cheltuielile aferente perioade 1 – 30.09.2015, sunt aratate in tabelul de mai jos :

Nr. LINIE BUGETARA Valoare cheltuita totala (L1-L14) Valoare cheltuiala
in L14
1 Resurse umane 3.229.841,90 152.380,14
2 Costuri de deplasare pentru personal si voluntari 70.544,99 32.970,60
3 Materiale consumabile 13.803.155,60 3.521,20
4 Costuri pentru investitii (in limita maxima stabilita pentru fiecare apel de proiecte) 0,00 0,00
5 Alte costuri legate de furnizarea serviciilor catre beneficiari 2.343.770,23 82.462,85
6 Comunicare si promovarea proiectului 0,00 0,00
7 Activitati bilaterale 0,00 0,00
8 Alte activitati subcontractate 79.830,70 3.720,54
9 Costuri indirecte 113.038,89 5.202,94
10 Costuri neprevazute 0,00 0,00
Total 19.640.182,31 280.258,27

Interviu cu domnul Razvan Vulcanescu, Subsecretar de Stat in Ministerul Sanatatii

Anul acesta, Guvernul Romaniei a adoptat Strategia Nationala de Control al Tuberculozei, o decizie laudabila si primita cu optimism de catre toti factorii interesati. Obiectivele strategiei, de atins pana in anul 2020, vizeaza, printre altele, asigurarea accesului universal la metodele rapide de diagnostic, diagnosticarea a cel putin 85% din toate cazurile estimate de tuberculoza sensibila si tuberculoza multidrog rezistenta (TB MDR), tratarea cu succes a cel putin 90% din cazurile noi si a cel putin 85% din retratamente, tratarea cu succes a 75% din cazurile de tuberculoza multidrog rezistenta, scaderea generala a incidentei bolii si imbunatatirea generala a capacitatii sistemului sanitar de a controla tuberculoza.
Ministerul Sanatatii este, in momentul de fata, Operatorul programului “Initiative in Sanatatea Publica”, prin care Granturile Norvegiene 2009 – 2014 finanteaza proiectul Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei din Romania, prin cresterea controlului Tuberculozei. Componente importante ale proiectului vizeaza cresterea capacitatii de diagnosticare rapida a tuberculozei rezistente la tratament, asigurarea tratamentului corect, complet si de calitate pentru pacientii cu TB MDR, masuri pentru mentinerea aderentei la tratament si, nu in ultima instanta, crearea unei retele functionale de laboratoare si unitati TB, la nivelul intregii tari, cu dotari moderne si personal instruit, pentru o capacitate sporita de control al tuberculozei.
Domnul Razvan Vulcanescu, Subsecretar de Stat in Ministerul Sanatatii, ne-a acordat un interviu in care ne-a vorbit despre rolul acestui proiect in contextul Strategiei Nationale de Control al Tuberculozei si modul in care institutia pe care o reprezinta va asigura sustenabilitatea interventiilor implementate.

Asadar, domnule Subsecretat de Stat, ce rol joaca proiectul Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei din Romania, prin cresterea controlului Tuberculozei in implementarea Strategiei Nationale de Control al TB 2015-2020?

Va multumesc pentru tematica pe care o abordam, o tematica pe care, evident, si noi o consideram de actualitate si de mare importanta, si apreciem colaborarea pe care o avem cu Institutul “Marius Nasta” si partenerii sai, in cadrul acestui proiect. Inainte de a va raspunde, as face chiar un preambul, pentru ca, asa cum acest proiect vine sa sustina Strategia Nationala de Control al Tuberculozei, la fel Strategia Nationala de Control al Tuberculozei este componenta a Strategiei noastre de Sanatate, Sanatate pentru prosperitate, pe care am adoptat-o anul trecut, prin Hotarare de Guvern, demers pe care l-am construit in decursul a mai multi ani. Un demers pe care l-am inceput eu, in calitate de coordonator al grupului de lucru de la acel moment (2012), si care isi dorea sa aduca la masa absolut toata lumea medicala responsabila din Romania si sa construim aceasta Strategie de sanatate, la care sa punem cu totii umarul si sa ne asiguram ca prin ea reusim sa rezolvam problemele majore de sanatate cu care ne confruntam. M-am bucurat foarte mult sa avem, ca rezultat final, aceasta Strategie adoptata la sfarsitul anului trecut, 2014, de catre Guvernul Romaniei. Este foarte important de stiut este ca ea face parte din Acordul de Parteneriat cu Uniunea Europeana pentru etapa programatica 2014 – 2020 si-si doreste sa asigure fondurile necesare pentru o complementaritate, daca vreti, la ceea ce asigura Guvernul Romaniei si fonduri care sa fie utilizate tocmai pentru a controla problemele majore de sanatate publica cu care ne confruntam. Intr-un mod evident, ulterior adoptarii Strategiei Nationale de Sanatate a urmat Strategia Nationala de Control al Tuberculozei si tocmai pentru sustinerea acesteia ne-am bucurat de existenta acestor fonduri norvegiene, cu care noi am incercat sa acoperim exact acele lipsuri care nu erau asigurate prin fondurile noastre guvernamentale sau ca o completare a banilor care sunt alocati. Deci exista elemente de complementaritate, exista elemente de similitudine dar, evident, scopul nostru principal este de a urmari si de a sustine, prin toate demersurile pe care le facem, un control a Tuberculozei in Romania.

Care sunt planurile Ministerului Sanatatii, in vederea asigurarii sustenabilitatii interventiilor implementate in Romania prin cele doua proiecte care, in acest moment, vin in sprijinul Strategiei? Este vorba de cele doua proiecte nationale importante: Proiectul RO 19.01, finantat din Granturile Norvegiene, si ROM-T-RAA, finantat de Fondul Global de lupta impotriva SIDA, Tuberculozei si Malariei. Prin aceste doua proiecte, Romania este sprijinita in asigurarea diagnosticului rapid, de calitate, a tratamentului corect, continuu si complet pentru pacientii cu TB MDR/XDR, initierea reformei in domeniul ingrijirii ambulatorii a pacientilor cu TB prin servicii de suport social, in vederea mentinerii aderentei, depistare activa a cazurilor de TB in randul populatiilor vulnerabile – persoane fara adapost si utilizatori de droguri injectabile.

Ce ati mentionat dumneavoastra sunt, de fapt, obiectivele pe care ne dorim sa le atingem prin implementarea acestor proiecte. De fapt, prin cele doua proiecte, Romania este sprijinita in asigurarea diagnosticului rapid, de calitate, a tratamentului continuu si complet pentru pacientii cu TB si TB MDR, deci practic initierea reformei in domeniul ingrijirii ambulatorii a pacientilor cu TB, prin servicii de suport social, in vederea mentinerii aderentei si depistarii active a cazurilor de TB in randul acelor populatii vulnerabile (aici putem sa ne gandim la persoane fara adapost sau la persoanele de o anumita etnie, ori la utilizatorii de droguri injectabile). Interventiile finantate prin fondurile norvegiene dar si prin alte fonduri internationale vor fi preluate si se vor asigura, practic, sumele si sursele de finantare, in conformitate cu Strategia Nationala de Control al Tuberculozei despre care vorbeam.
As vrea, totodata, sa prezint si o parte din rezultatele concrete pe care deja le avem prin implementarea celor doua proiecte. Si, mergand punctual pe activitatile prevazute in fiecare proiect in parte, putem spune ca, la jumatatea drumului avem deja rezultate palpabile care ne motiveaza sa ducem mai departe proiectele asa cum au fost ele derulate. In principal, in ceea ce priveste intarirea capacitatii de a controla epidemia de tuberculoza, pot sa va spun ca mai mult de o treime din cadrele medicale din domeniul pneumoftiziologiei au fost instruite in domeniul controlului TB, de la inceputul proiectului si pana in prezent, numarul total fiind de 600 de cadre medicale. Mai mult decat atat, daca ne referim la activitatea de intarire a capacitatii de diagnosticare rapida a cazurilor de TB si TB MDR si a ratei de detectie prin metode de diagnostic rapid, standardizate din punct de vedere al calitatii, metodele pe care le foloseam pana acum practic vor putea fi dublate de metode mult mai eficiente si, concret, in urmatoarele maxim doua luni, vor fi disponilie, pe langa testele deja existente, si testele de tip GeneXpert care pot da diagnosticul de TB si rezistenta la Rifampicina. Si acest test poate sa dea un rezultat in doua ore. Iar din aprilie 2015 si pana in prezent au fost testate, prin diverse metode, peste 6600 persoane, dintre care 1643 au fost depistate cu tuberculoza si 171 cu tuberculoza multidrog rezistenta. Deci deja se vad rezultate palpabile si, din categoriile de risc pe care noi le aveam in evidenta, incepem sa identificam si sa si tratam din pacientii respectivi. Iar din aceasta luna – septembrie 2015 –, vom avea la dispozitie, prin intermediul proiectului, si masinile care vor transporta probele de la laboratoarele periferice, spre laboratoarele regionale si nationale de referinta, pentru asigurarea unui diagnostic corect si rapid.
Putem merge mai departe si sa ne uitam la activitatea referitoare la asigurarea tratamentului continuu, complet si de calitate pentru 1000 de pacienti cu TB si TB MDR si pot sa va confirm ca, pana in prezent, peste 200 de pacienti au fost inrolati in cohorta de tratament. Acesti pacienti beneficiaza de tratament complet, continuu si de calitate, in conformitate cu rezistentele identificate si, mai mult, incepand din aceasta luna, pacientii inrolati in acest proiect vor beneficia si de un medicament care a fost recent aprobat de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (n.r. OMS), pentru tratamentul TB MDR. In ceea ce priveste asigurarea unui tratament direct observat si a stimulentelor pentru pacientii cu TB tratati in ambulator, in scopul de a spori aderenta la tratament, pana in prezent, cca 440 de pacienti cu risc crescut de abandon au primit suport in scopul mentinerii aderentei la tratament. Asta inseamna ca peste 80% dintre acestia au ramas complianti la tratament, pe durata a 4 luni de zile. Acest demers este foarte important pentru noi pentru ca, de fiecare data, trebuia sa ii monitorizam si, in momentul in care ii pierdeam din evidente, ei reveneau si reveneau in stadii mult mai complicate ale afectiunii, care implicau si costuri suplimentare. Deci este foarte important ca, odata initiata procedura, pentru fiecare pacient identificat, ea sa fie una continua, sa fie una concentrata si concertata din punct de vedere al eforturilor pe care le depunem cu totii, pentru a il motiva sa ramana in tratament, pana la momentul la care exista confirmarea medicala ca a reusit sa depaseasca perioada de risc sau chiar este in totalitate vindecat.
Practic, toate activitatile se implementeaza conform graficului si, in momentul de fata, aproximativ 45% din rezultele planificate initial pentru acest interval de timp au fost deja atinse. Este un efort pe care si l-a asumat si Ministerul Sanatatii, si echipa ce asigura managementul proiectelor de la nivelul ministerului si care coordoneaza si monitorizeaza intreaga activitate a partenerilor nostri din sistem. Este un efort pe care ni l-am asumat tocmai pentru buna ducere la indeplinire a proiectelor.

Vorbeati un pic mai devreme de asigurarea fondurilor pentru sustenabilitatea activitatilor. Au fost identificate, pana la acest moment, sursele acestor fonduri?

Da, sursele sunt multiple si, evident, fiind aproape la sfarsit de an, intra in discutie si planificarea bugetara pentru anul urmator, anul 2016. Vor intra foarte curand in discutie practic toate aspectele legate de constructia legii bugetului pentru perioada urmatoare si la care vom avea foarte multe lucruri de actualitate de spus, avand in vedere inclusiv experientele pe care le avem din derularea proiectelor norvegiene. Ideea de baza si pe care incercam sa ne concentram este, ce va spuneam si mai devreme, legata de complementaritate in asigurarea fondurilor, astfel incat sa existe si o continuitate in asigurarea lor. Si pentru ceea ce nu este capabil Guvernul sa prevada intr-o anumita perioada de timp, sa ne asiguram ca exista alte surse financiare pe care le putem utiliza pentru perioada respectiva. Dar exista o sustinere si o deschidere inclusiv din partea Ministerului de Finante la care pentru noi este foarte important ca putem sa mergem, de aceasta data, cu rezultate concrete, palpabile. Pentru ca si pe reprezentantii acestui minister ii intereseaza sa vada ca masurile pe care ni le-am asumat aduc rezultate concrete, care sa justifice o continuare, din resurse financiare bugetare, a activitatilor.

In vederea asigurarii sustenabilitatii interventiilor finantate din fonduri internationale, cum va aborda Ministerul Sanatatii constrangerile curente ale Programului National de Control al Tuberculozei, evidentiate in cel mai recent Raport de evaluare al OMS-ECDC (European Centre for Desease Prevention & Control) ? Dintre acestea, amintim doar cateva:
a.Actualizarea listei C2 de medicamente cu toate medicamentele anti-tuberculoase necesare tratamentului complet si corect – conform recomandarilor OMS – pacientilor cu TB MDR si XDR
b.Reorganizarea laboratoarelor din reteaua PNPSCT
c.Revizuirea mecanismului financiar de plata pentru programul PNPSCT (ex. plata pe servicii si nu pe facturi emise)
d.Revizuirea procedurii de achizitie a medicamentelor pentru pacientii cu TB

Pot sa apreciez intrebarea dumneavoastra ca venind in contextul intalnirii care va avea loc saptamana viitoare, la Vilnius. Este vorba de Congresul anual organizat de OMS, la care eu voi reprezenta Romania (am reprezentat-o si in datile anterioare). Organizatia Mondiala a Sanatatii este foarte preocupata de eradicarea tuberculozei la nivel mondial, evident, cu o preocupare indeosebi asupra Romaniei, dar nu numai. Pentru ca exista state, in momentul de fata, unde vorbim de recidiva. Tocmai in contextul de actualitate al migratiei. Si probabil ca acesta va fi un subiect la ordinea zilei, in cadrul discutiilor de saptamana viitoare – ce se intampla in contextul migratiei si in contextul arondarii acestor categorii ale populatiei la statele europene, cu toate implicatiile pe care starea lor de sanatate le pot avea asupra starii de sanatate a populatiei unde urmeaza sa fie restabilite. Deci tuberculoza nu este doar o problema de sanatate, ci are si implicatii socio-economice. Astfel ca, pentru imbunatatirea si pentru controlul tuberculozei in Romania, este nevoie de implicarea absolut tuturor institutiilor si organizatiilor, precum si a partenerilor care au un cuvant de spus in ceea ce reprezinta tuberculoza in Romania. As vrea sa mai mentionez faptul ca, tot in conformitate cu Strategia Nationala de Control al Tuberculozei, Ministerul Sanatatii si Programul National de Prevenire, Supraveghere si Control al Tuberculozei vor beneficia, prin proiectele cu finantare internationala, nu numai de Mecanismul Financiar European, cel Norvegian si de Fondul Global, dar si de asistenta tehnica din partea OMS. Aceste aspecte chiar le voi discuta in cadrul intalnirilor de saptamana viitoare si ar putea face obiectul unor discutii ulterioare cu dumneavoastra, in care sa va prezint elemente de actualitate ca urmare a intalnirilor pe care le voi avea.

Va multumim ca ne-ati acordat acest interviu.

Si eu va multumesc pentru relatiile pe care le avem in incercarea noastra de a tine sub control o afectiune cu care ne confruntam si pe care ne straduim sa o eradicam.

Pe 2 și 3 octombrie a avut loc, la București, sesiunea de instruire dedicată asistenților medicali și comunitari și mediatorilor sanitari. Cursul a fost structurat în două părți, una adresată experților TB, cealaltă, asistenților medicali comunitari care, în cadrul proiectului, au rolul de a depista cazuri de tuberculoză, de a asigura tratamentul direct observat (DOT), precum și buna funcționare, la nivel local, a echipei formate din specialiști TB și asistenți comunitari.

Cursul s-a adresat echipelor județene cuprinzând câte un cadru medical – expert TB și un asistent medical comunitar. La instruire au participat 12 persoane (6 experți TB și 6 asistenți medicali comunitari) din cele 6 județe în care se vor implementa activitățile din cadrul pachetului de lucru 7, respectiv Botoșani, Neamț, Gorj, Dolj, Călărași și Giurgiu.

După formarea din octombrie, participanții instruiți vor organiza câte o sesiune similară, în județele din care provin, unde vor instrui asistenți medicali comunitari și mediatori sanitari, pe tematica Tuberculozei (depistare, tratament, asigurare DOT, distribuirea stimulentelor sociale către pacienții care urmează DOT). De asemenea, echipele vor fi responsabile, în județele din care provin, de organizarea caravanelor de informare-educare-comunicare (IEC), cu sprijinul autorităților locale, al asistenților medicali comunitari și al mediatorilor pe care îi vor instrui.
Până la sfârșitul anului, toate cele 6 sesiuni județene de instruire vor fi susținute.
Foro curs 2 Foto curs 1 Foto curs 3

Material realizat de Fundația Romanian Angel Appeal

tickete

Mai mulți pacienți externați și care continuă, în ambulator, tratamentul pentru tuberculoză multidrog-rezistentă, sau aparținătorii lor vin, la finele fiecărei luni, la dispensarele TBC să-și primească tichetele sociale a câte 80 de lei pe lună. În august, am fost la Ambulatoriul de pe strada Salcâmilor, să-i întrebăm pe pacienți cum își duc boala acasă.

Ionuț Dumitru, 41 de ani, pensionat pe caz de boală.
„Zilnic am aceleași stări, amețeli, grețuri. Când e cald, e jale. Singurul lucru care mă motivează să iau tratamentul este frica să nu dau boala altcuiva, mai ales acasă. Pentru mine, efectele tratamentului sunt un calvar. Și acolo, în spital, am văzut colegi pacienți care aruncau medicamentele. Mie mi-e mai bine că sunt acasă; nu mai am stresul spitalului. Am 460 lei venit, nu ne ajung pentru nimic. Cu banii de pe tichete pot să cumpăr cam 15% din tot ce îmi trebuie”.

Mihaela Andrei, 47 ani, mama unei fete de 20, diagnosticată în iunie cu TB MDR
„De Paște, în aprilie, a tușit și mi-a zis că a simțit gust de sânge în gură. Credeam amândouă că e de la o măsea, fiindcă altfel nu avea nici un simptom. Și după o lună a început febra. Nu știm de unde a luat, e adevărat că merge cu metroul, cu troleibuzul la facultate, dar s-a învârtit mereu într-un mediu de copii din familii bune. Are dureri foarte mari, o doare tot corpul, o dor mai ales tălpile. Tichetele le folosesc pentru legume, fructe. Îi fac în fiecare zi sucuri de sfeclă, țelină, morcov. Starea psihică e proastă; plânge mereu. A trecut în anul III, dar a pierdut sesiunea de examene din vară și, implicit, și locul de la buget”.

Mirela Stamate, 43 de ani, soția unui pacient diagnosticat a doua oară cu MDR
„Problema lui este de mai mulți ani, de când a făcut închisoare, unde s-a și îmbolnăvit. Boala a recidivat acum șapte ani, pentru că are un sistem imunitar mai șubred. A fost operat de cancer la stomac, are și două hernii de disc. Și eu am fost bolnavă de două ori, dar sistemul meu e mai bun, și n-am avut probleme să iau medicamentele. Avem două pensii care în total fac 600 de lei. Mai muncim, eu la curățenie prin case, el mai repară câte o priză, un robinet. Avem și o fetiță de 15 ani. I-am dat mereu imunostimulente, medicamente, ca să nu se îmbolnăvească. Pentru noi, tichetele chiar sunt de ajutor”.

*Numele din articol sunt ficționale. Am decis să le schimbăm, la cererea pacienților.

 

Material realizat de Fundația Romanian Angel Appeal

DSC_0139s

Medicul Emilia Tabacu, membru în Comisia pentru Tuberculoză Multidrog- Rezistentă din București, ne-a vorbit despre efectele schemei complete de tratament și provocările pacienților.

Care este tratamentul standard pe care-l primesc bolnavii cu tuberculoză multidrog-rezistentă?

Multidrog-rezistența înseamnă când pacientul are rezistență la două medicamente majore, Isoniazida și Rifampicina. Abia de aici putem să spunem multidrog-rezistență; de obicei, pacienții nu au rezistență doar la acestea două, ci și la Streptomicină, medicamentul injectabil, și la Ethambutol. De aceea, înainte de inițierea tratamentului, este obligatorie investigarea bacteriologică a tuturor pacienților, adică efectuarea unei antibiograme. Până nu demult, la noi în țară, se efectua antibiograma doar după ce se făcea cultura pe medii solide, și rezultatul era foarte tardiv, cel puțin trei luni. Abia apoi se individualiza tratamentul. Erau trei luni în care pacienții erau practic fără tratament, boala evolua, în timp ce unii erau fie internați în spital, fie erau acasă sau în grija dispensarelor. După ce au fost introduse și în România tehnicile moderne cu efectuarea culturilor în mediu lichid, prin metode genotipice, știm în două ore dacă un pacient are rezistență sau nu.

Cum am putea descrie bacilul rezistent la două sau mai multe medicamente? Poate fi un bacil provenit de la tuberculoză sensibilă netrată?

Depinde. Sunt cazuri de tuberculoză rezistentă, la pacienți tratați anterior, care fie au abandonat tratamentul sau au luat tratamentul cam “după ureche”, fără să efectueze o antibiogramă. Sunt cazurile cronice care pot să ajungă, din cauza unei neglijențe din partea pacientului, la această chimiorezistență, dar sunt și cazuri noi care, practic, s-au infectat direct cu acest microb de la un pacient rezistent. Asta pentru că acestui bacil îi apar mutații și pacientul poate lua imediat microbul rezistent, fără să aibă vreo vină.

Sunt disponibile medicamentele în România pentru pacienții cu multidrog-rezistență ?

Pentru pacientul cu rezistență doar la un medicament, schema de tratament prin Programul Național de Control al Tuberculozei ar putea fi acoperitoare. Doar că, pentru pacienții cu rezistență multiplă, nu sunt suficiente medicamente, aici intervin cele obținute prin programul finanțat prin Granturile Norvegiene.

În celelalte țări din Europa, de cât timp este accesibil tratamentul complet?

De mulți ani, poate și mai mult de zece ani. La noi, problema a fost legată și de continuitatea tratamentului. În spitale au existat medicamente, dar, după ce pacientul se externa, mergea la dispensarul teritorial pentru tratament, doar că cei de acolo nu le aveau. Era ușor pentru pacient să întrerupă tratamentul fiindcă nu avea de unde să-și procure medicamentele. Astfel, bolnavii au câștigat rezistențe suplimentare.

Schema de tratare individualizată, din cadrul proiectului Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România, prin creșterea controlului tuberculozei, acoperă nevoile de tratare?

Da, întotdeauna când am avut medicamente pe diverse proiecte, au ajuns. Doar că nu toți pacienții pot fi incluși în astfel de programe. Sunt pacienți care sunt deja în tratament, care au poate un an de zile de tratament sau mai mult, nu-i mai băgăm în program, îi lăsăm în continuare cu medicamentele din Programul Național, sau sunt cei care abandonează, care refuză medicamentele.

Aveți cazuri de pacienți care încearcă să-și procure medicamente din alte țări?

Da, sigur, au fost mulți. Dar, o schemă completă poate ajunge, în doi ani de tratament atât cât e nevoie, și la peste 10.000 de euro. Majoritatea sunt pacienți cu venituri mici sau fără nici un fel de venit. Deși, în ultima vreme, am constatat apariția cazurilor și la clasa medie. Dacă înainte se spunea că tuberculoza este boala sărăciei absolute, acum nu mai putem spune asta. Avem mulți studenți pacienți și salariați tineri. Iar unii dintre ei, din păcate, ajung prea târziu la spital de frică să nu-și piardă locul de muncă. Boala avansează, ajung la noi cu eliminare de sânge prin plămâni. Fără tratament, pentru cei din jur sunt o sursă de infecție, contagioși pentru populația generală, pentru noi toți.

De ce s-a format acest mit al tuberculozei prezentată ca boală a sărăciei?

Într-adevăr acum vin din toate mediile dar nimeni nu poate contesta că tuberculoza domină la persoanele sărace. Însă nu este doar boala sărăciei. La noi, oamenii o consideră o rușine. Am avut de curând o profesoară care mi-a zis „Doamna doctor, să nu treceți pe concediul meu medical că am tuberculoză”. Și cum să fac? Ce ai, aia scriu. Și mi-a spus „Mai bine îmi iau concediu fără plată, ca să nu știe cei de la serviciu, fiindcă nu mă vor mai primi la serviciu”. Și au fost situații în care oamenii au fost izolați la serviciu de-a dreptul. Din păcate, există și o lipsă de cultură medicală legată de tuberculoză, chiar în rândul personalului medical.

Ce înseamnă asta?

Să spunem că un bolnav de tuberculoză face o hemoragie digestivă, varsă sânge ca după un ulcer sau ceva similar. Îl trimit spre alt spital, îi spun că este cu tuberculoză, dar acolo este ținut la distanță. I se va face un consult sumar (mai mult al foii de observație decât al pacientului). Lucrurile ăstea nu ar trebui să existe.

La ce riscuri se expun pacienții, dar și apropiații lor și comunitatea, dacă nu urmează tratamentul?

Pentru ei, boala avansează, apar complicații și se cronicizează. Nu mai poți să speri vreodată că vei avea un rezultat pozitiv, că te vei vindeca. Riscul pentru cei din jur, că practic este boala tuturor, nu numai a pacientului respectiv, este de a se îmbolnăvi. Pe cei din jur nu-i îmbolnăvim imediat, îi infectăm. Odată infectați, dacă organismul este sănătos, el se apară, iar boala nu apare. Dar, odată ce organismul slăbește imunitar, cine știe din ce altă cauză, peste un an, doi, cinci, apare boala.

Cât poate dura de la infectare până la boală?

Pot să fie și zece ani. Riscul este foarte mare. De-asta și-n Europa, când se duc ai noștri concetățeni să se angajeze, li se fac imediat analize. Îi monitorizează, pentru că vin dintr-o țară cu cea mai mare incidență din Uniunea Europeană.

Care sunt șansele de vindecare dacă beneficiezi de o schemă completă de tratament?

Datorită proiectului, avem acum un tratament corect și de calitate, așa că șansele sunt foarte mari. Totul ține și de complianța pacientului. Medicamentele sunt foarte bune, dar durata tratamentului fiind așa de mare, atrage diverse reacții. Ai totuși un pumn de medicamente de luat zi de zi. Unii dintre cei care urmează tratamentul stau internați o lună, apoi fug din spital, nu te mai aștepți să-l ia. Prin acest proiect, cu ajutorul psihologilor și al asistenților comunitari, noi sperăm că pacientul va înțelege că asta este șansa lui, ultimul tren, pentru că are medicația asigurată pentru toată perioada tratamentului. Orice boală infecțioasă, contagioasă, care are tratament și care se vindecă, necesită suport și din partea societății, adică înțelegere și din partea angajatorului la serviciu. Trebuie ca acești oameni să nu mai fie marginalizați, și nici dați la o parte.

Material realizat de Fundația Romanian Angel Appeal

Foto V.Olsavszky_OMS Romania

Interviu cu domnul Dr. Victor Olsavszky, Șeful Biroului OMS în România

În cursul lunii august 2015, în cadrul proiectului Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România prin creșterea controlului tuberculozei, a fost semnat contractul prin care Organizația Mondială a Sănătății va asigura asistență tehnică Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei. Mare parte din acțiunile de asistență vin să completeze și să întărească acțiunile implementatorilor în cadrul activităților prevăzute în proiect.
Pentru a afla mai multe despre prioritățile misiunii OMS și despre modul concret de lucru, am stat de vorbă cu domnul Dr. Victor Olsavszky, Șeful Biroului Organizației Mondiale a Sănătății în România.

Domnule Dr. Olsavszky, ce aspecte ale controlului tuberculozei în România ar trebui să reprezinte topul priorităților Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei, la acest moment ?

Toate sunt priorități. Deasupra tuturor, însă, credem că este tratamentul corect și la timp, al tuberculozei în general și, mai ales, al tuberculozei multidrog rezistente și extrem de rezistente. Spunem asta deoarece este evident că, pentru a face progrese, trebuie oprit rezervorul. Or rezervorul îl reprezintă pacientul infectat. Știm că există o supraveghere bună, există un program foarte bine pus la punct dar, din datele de supraveghere și din evaluarea programului rezultă că există scăpări în tratament. Acest lucru înseamnă că pacientul nu este diagnosticat la timp. Iar noul proiect aduce tocmai intrumentele de diagnostic necesare, adică acelea care să-ți permită să pui rapid un diagnostric și să nu mai aștepți, ca până acum, două-trei luni, ca să poți să-ți dai seama dacă e vorba despre o tuberculoză sensibilă sau una rezistentă la tuberculostatice. Și atunci, având acest lucru implementat, categoric poți trece rapid la un tratament mai bun și eficient, ceea ce înseamnă că, cel puțin pentru cazurile de tuberculoză multidrog rezistentă, poți crește procentul de vindecare (care în acest moment este undeva sub 25%) ca să poți reduce rezervorul. Sigur că, în ce privește tuberculoza sensibilă, acolo lucrurile stau mult mai bine. Practic, acolo există deja rată mare de vindecare dar trebuie crescută și în acest caz, pentru că de acolo se recrutează (din cauza întreruperilor de tratament) cazurile de tuberculoză multidrog rezistentă.
Deci, pe scurt, am putea spune că tratamentul corect, complet și la timp reprezintă prioritatea.

În ce constă asistența tehnică pe care o va acorda OMS PNPSCT, în perioada următoare?

Sunt cinci linii importante. Și până acum asistența tehnică a fost constantă. Chiar și înaintea existenței acestor proiecte și asistenței financiare din partea donorilor. Cea mai importantă se circumscrie zonei DOT (tratamentului sub directă observare). Dacă DOT presupune că faci ceva sub supravegherea directă a medicului, a asistentei, și așa mai departe, și noi aplicam același lucru Ministerului Sănătății. Adică observam direct ce face vis-à-vis de PNPSCT. Cu alte cuvinte, în afara oricărei alte asistențe, noi veneam din șase în șase luni și observam direct ce se întâmplă. Iar acest lucru va continua.
Specific în cadrul acestor proiecte, vom da asistență în dezvoltarea unor Ghiduri de management al cazurilor de tuberculoză la copii. În această zonă am și contribuit cu o donație de medicamente – formulă pediatrică –, medicamente care pe piața României nu existau. Și e firesc să nu fi existat pentru că, fiind o piață mică, nici un producător nu era interesat să le aducă. Și atunci noi am venit cu această donație, cu acest sprijin. Apoi vor fi Ghidurile clinice pentru cazurile de tuberculoză și HIV – adică vom acorda sprijin tehnic la dezvoltarea acestor ghiduri –, iar al treilea lucru important – pentru că noi considerăm că implicarea asistenței primare este esențială –, vom face o analiză a activităților de finanțare și compensare a activităților la nivelul medicului de familie. Medicii de familie trebuie implicați în proiect. Al patrulea lucru important ține de eficientizarea utilizării resurselor și se referă la achiziția centralizată de medicamente. Sigur că există și acum achiziție centralizată, dar considerăm că acest procedeu poate fi îmbunătățit, iar de acest lucru se leagă și a cincea componentă importantă, ceea ce noi numim guvernanța sau, să-i spunem, managementul întregului program. Datorită faptului ca PNPSCT se bazează pe o întreagă rețea care este organizată și funcționează atât în spitale cît și în dispensare de TB – sigur, dorința este de a implica și medicul de familie – , s-au constatat multe disfuncționalități în ceea ce privește ierarhiile, managementul, în plus și în privința mecanismelor de finanțare cel puțin de la bugetul Ministerului Sănătății. Nu în sensul că nu ar exista resurse sau că Ministerul Sănătății nu ar pune la dispoziție acele resurse, ci în sensul că utilizarea lor nu e optimă, din cauza unor procedee birocratice care îngreunează mult. Acest lucru va contribui la toate celelalte pe care le-am pomenit până acum și va rezolva prioritatea numărul unu – tratamentul rapid și eficient.

Cum se va lucra efectiv, astfel încât factorii de decizie naționali să implementeze recomandările și informațiile ce vor fi cuprinse în rapoartele și ghidurile misiunilor de asistență tehnică ?

În primul rând, vom face ceea ce am făcut și până acum: din șase în șase luni venim și vedem ce s-a întâmplat. Dar cel mai important lucru este că vom veni și cu experiența altor țări. Pentru că, sigur, România este fruntașă în ce privește numărul cazurilor de tuberculoză multidrog rezistentă dar sunt și țările baltice care se apropie de țara noastră, și acolo TB MDR reprezintă o prioritate de sănătate publică și putem arăta ce s-a facut acolo, în acest sens. În al doilea rând, la modul cum este conceput proiectul cu finanțare din partea donatorilor, el ține cont de ceea ce noi numim implicarea directă a beneficiarului, implicarea directă a decidentului.
Cu alte cuvinte, nimic nu se face în afara lanțului de decizie sau în afara sistemului în care programul trebuie să opereze.

Material realizat de Fundația Romanian Angel Appeal

Interviu cu domnul Răzvan Vulcănescu, Subsecretar de Stat în Ministerul Sănătății

Anul acesta, Guvernul României a adoptat Strategia Națională de Control al Tuberculozei, o decizie lăudabilă și primită cu optimism de către toți factorii interesați. Obiectivele strategiei, de atins până în anul 2020, vizează, printre altele, asigurarea accesului universal la metodele rapide de diagnostic, diagnosticarea a cel puțin 85% din toate cazurile estimate de tuberculoză sensibilă și tuberculoză multidrog rezistentă (TB MDR), tratarea cu succes a cel puțin 90% din cazurile noi și a cel putin 85% din retratamente, tratarea cu succes a 75% din cazurile de tuberculoză multidrog rezistentă, scăderea generală a incidenței bolii și îmbunătățirea generală a capacității sistemului sanitar de a controla tuberculoza.
Ministerul Sănătății este, în momentul de față, Operatorul programului “Inițiative în Sănătatea Publică”, prin care Granturile Norvegiene 2009 – 2014 finanțează proiectul Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România, prin creșterea controlului Tuberculozei. Componente importante ale proiectului vizează creșterea capacității de diagnosticare rapidă a tuberculozei rezistente la tratament, asigurarea tratamentului corect, complet și de calitate pentru pacienții cu TB MDR, măsuri pentru menținerea aderenței la tratament și, nu în ultimă instanță, crearea unei rețele funcționale de laboratoare și unități TB, la nivelul întregii țări, cu dotări moderne și personal instruit, pentru o capacitate sporită de control al tuberculozei.
Domnul Răzvan Vulcănescu, Subsecretar de Stat în Ministerul Sănătății, ne-a acordat un interviu în care ne-a vorbit despre rolul acestui proiect în contextul Strategiei Nationale de Control al Tuberculozei și modul în care instituția pe care o reprezintă va asigura sustenabilitatea intervențiilor implementate.

Asadar, domnule Subsecretat de Stat, ce rol joacă proiectul Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România, prin creșterea controlului Tuberculozei în implementarea Strategiei Naționale de Control al TB 2015-2020?

Vă mulțumesc pentru tematica pe care o abordăm, o tematică pe care, evident, și noi o considerăm de actualitate și de mare importanță, și apreciem colaborarea pe care o avem cu Institutul “Marius Nasta” și partenerii săi, în cadrul acestui proiect. Înainte de a vă răspunde, aș face chiar un preambul, pentru că, așa cum acest proiect vine să susțină Strategia Națională de Control al Tuberculozei, la fel Strategia Națională de Control al Tuberculozei este componentă a Strategiei noastre de Sănătate, Sănătate pentru prosperitate, pe care am adoptat-o anul trecut, prin Hotărâre de Guvern, demers pe care l-am construit în decursul a mai mulți ani. Un demers pe care l-am început eu, în calitate de coordonator al grupului de lucru de la acel moment (2012), și care își dorea să aducă la masă absolut toată lumea medicală responsabilă din România și să construim această Strategie de sănătate, la care să punem cu toții umărul și să ne asigurăm că prin ea reușim să rezolvăm problemele majore de sănătate cu care ne confruntăm. M-am bucurat foarte mult să avem, ca rezultat final, această Strategie adoptată la sfârșitul anului trecut, 2014, de către Guvernul României. Este foarte important de știut este că ea face parte din Acordul de Parteneriat cu Uniunea Europeană pentru etapa programatică 2014 – 2020 și-si dorește să asigure fondurile necesare pentru o complementaritate, dacă vreți, la ceea ce asigură Guvernul României și fonduri care să fie utilizate tocmai pentru a controla problemele majore de sănătate publică cu care ne confruntăm. Într-un mod evident, ulterior adoptării Strategiei Naționale de Sănătate a urmat Strategia Națională de Control al Tuberculozei și tocmai pentru susținerea acesteia ne-am bucurat de existența acestor fonduri norvegiene, cu care noi am încercat să acoperim exact acele lipsuri care nu erau asigurate prin fondurile noastre guvernamentale sau ca o completare a banilor care sunt alocați. Deci există elemente de complementaritate, există elemente de similitudine dar, evident, scopul nostru principal este de a urmări și de a susține, prin toate demersurile pe care le facem, un control a Tuberculozei în România.

Care sunt planurile Ministerului Sănătății, în vederea asigurării sustenabilității intervențiilor implementate în România prin cele două proiecte care, în acest moment, vin în sprijinul Strategiei? Este vorba de cele două proiecte naționale importante: Proiectul RO 19.01, finanțat din Granturile Norvegiene, și ROM-T-RAA, finanțat de Fondul Global de luptă împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei. Prin aceste două proiecte, România este sprijinită în asigurarea diagnosticului rapid, de calitate, a tratamentului corect, continuu și complet pentru pacienții cu TB MDR/XDR, inițierea reformei în domeniul îngrijirii ambulatorii a pacienților cu TB prin servicii de suport social, în vederea menținerii aderenței, depistare activă a cazurilor de TB în rândul populațiilor vulnerabile – persoane fără adăpost și utilizatori de droguri injectabile.

Ce ați menționat dumneavoastră sunt, de fapt, obiectivele pe care ne dorim să le atingem prin implementarea acestor proiecte. De fapt, prin cele două proiecte, România este sprijinită în asigurarea diagnosticului rapid, de calitate, a tratamentului continuu și complet pentru pacienții cu TB și TB MDR, deci practic inițierea reformei în domeniul îngrijirii ambulatorii a pacienților cu TB, prin servicii de suport social, în vederea menținerii aderenței și depistării active a cazurilor de TB în rândul acelor populații vulnerabile (aici putem să ne gândim la persoane fără adăpost sau la persoanele de o anumită etnie, ori la utilizatorii de droguri injectabile). Intervențiile finanțate prin fondurile norvegiene dar și prin alte fonduri internaționale vor fi preluate și se vor asigura, practic, sumele și sursele de finanțare, în conformitate cu Strategia Națională de Control al Tuberculozei despre care vorbeam.
Aș vrea, totodată, să prezint și o parte din rezultatele concrete pe care deja le avem prin implementarea celor două proiecte. Și, mergând punctual pe activitățile prevăzute în fiecare proiect în parte, putem spune că, la jumătatea drumului avem deja rezultate palpabile care ne motivează să ducem mai departe proiectele așa cum au fost ele derulate. În principal, în ceea ce privește întărirea capacității de a controla epidemia de tuberculoză, pot să vă spun că mai mult de o treime din cadrele medicale din domeniul pneumoftiziologiei au fost instruite în domeniul controlului TB, de la începutul proiectului și până în prezent, numărul total fiind de 600 de cadre medicale. Mai mult decât atât, dacă ne referim la activitatea de întărire a capacității de diagnosticare rapidă a cazurilor de TB și TB MDR și a ratei de detecție prin metode de diagnostic rapid, standardizate din punct de vedere al calității, metodele pe care le foloseam până acum practic vor putea fi dublate de metode mult mai eficiente și, concret, în următoarele maxim două luni, vor fi disponilie, pe lângă testele deja existente, și testele de tip GeneXpert care pot da diagnosticul de TB și rezistență la Rifampicină. Și acest test poate să dea un rezultat în două ore. Iar din aprilie 2015 și până în prezent au fost testate, prin diverse metode, peste 6600 persoane, dintre care 1643 au fost depistate cu tuberculoză și 171 cu tuberculoză multidrog rezistentă. Deci deja se văd rezultate palpabile și, din categoriile de risc pe care noi le aveam în evidență, începem să identificăm și să și tratăm din pacienții respectivi. Iar din această lună – septembrie 2015 –, vom avea la dispoziție, prin intermediul proiectului, și mașinile care vor transporta probele de la laboratoarele periferice, spre laboratoarele regionale și naționale de referință, pentru asigurarea unui diagnostic corect și rapid.
Putem merge mai departe și să ne uităm la activitatea referitoare la asigurarea tratamentului continuu, complet și de calitate pentru 1000 de pacienți cu TB și TB MDR și pot să vă confirm că, până în prezent, peste 200 de pacienți au fost înrolați în cohorta de tratament. Acești pacienți beneficiază de tratament complet, continuu și de calitate, în conformitate cu rezistențele identificate și, mai mult, începând din această lună, pacienții înrolați în acest proiect vor beneficia și de un medicament care a fost recent aprobat de către Organizația Mondială a Sănătății (n.r. OMS), pentru tratamentul TB MDR. În ceea ce privește asigurarea unui tratament direct observat și a stimulentelor pentru pacienții cu TB tratați în ambulator, în scopul de a spori aderența la tratament, până în prezent, cca 440 de pacienți cu risc crescut de abandon au primit suport în scopul menținerii aderenței la tratament. Asta înseamnă că peste 80% dintre aceștia au rămas complianți la tratament, pe durata a 4 luni de zile. Acest demers este foarte important pentru noi pentru că, de fiecare dată, trebuia să îi monitorizăm și, în momentul în care îi pierdeam din evidențe, ei reveneau și reveneau în stadii mult mai complicate ale afecțiunii, care implicau și costuri suplimentare. Deci este foarte important ca, odată inițiată procedura, pentru fiecare pacient identificat, ea să fie una continuă, să fie una concentrată și concertată din punct de vedere al eforturilor pe care le depunem cu toții, pentru a îl motiva să rămână în tratament, până la momentul la care există confirmarea medicală că a reușit să depășească perioada de risc sau chiar este în totalitate vindecat.
Practic, toate activitățile se implementează conform graficului și, în momentul de față, aproximativ 45% din rezultele planificate inițial pentru acest interval de timp au fost deja atinse. Este un efort pe care și l-a asumat și Ministerul Sănătății, și echipa ce asigură managementul proiectelor de la nivelul ministerului și care coordonează și monitorizează întreaga activitate a partenerilor noștri din sistem. Este un efort pe care ni l-am asumat tocmai pentru buna ducere la îndeplinire a proiectelor.

Vorbeați un pic mai devreme de asigurarea fondurilor pentru sustenabilitatea activităților. Au fost identificate, până la acest moment, sursele acestor fonduri?

Da, sursele sunt multiple și, evident, fiind aproape la sfârșit de an, intră în discuție și planificarea bugetară pentru anul următor, anul 2016. Vor intra foarte curând în discuție practic toate aspectele legate de construcția legii bugetului pentru perioada următoare și la care vom avea foarte multe lucruri de actualitate de spus, având în vedere inclusiv experiențele pe care le avem din derularea proiectelor norvegiene. Ideea de bază și pe care încercăm să ne concentrăm este, ce vă spuneam și mai devreme, legată de complementaritate în asigurarea fondurilor, astfel încât să existe și o continuitate în asigurarea lor. Și pentru ceea ce nu este capabil Guvernul să prevadă într-o anumită perioadă de timp, să ne asigurăm că există alte surse financiare pe care le putem utiliza pentru perioada respectivă. Dar există o susținere și o deschidere inclusiv din partea Ministerului de Finanțe la care pentru noi este foarte important că putem să mergem, de această dată, cu rezultate concrete, palpabile. Pentru că și pe reprezentanții acestui minister îi interesează să vadă că măsurile pe care ni le-am asumat aduc rezultate concrete, care să justifice o continuare, din resurse financiare bugetare, a activităților.

În vederea asigurării sustenabilității intervențiilor finanțate din fonduri internaționale, cum va aborda Ministerul Sănătății constrângerile curente ale Programului Național de Control al Tuberculozei, evidențiate în cel mai recent Raport de evaluare al OMS-ECDC (European Centre for Desease Prevention & Control) ? Dintre acestea, amintim doar câteva:
a.Actualizarea listei C2 de medicamente cu toate medicamentele anti-tuberculoase necesare tratamentului complet și corect – conform recomandărilor OMS – pacienților cu TB MDR și XDR
b.Reorganizarea laboratoarelor din rețeaua PNPSCT
c.Revizuirea mecanismului financiar de plată pentru programul PNPSCT (ex. plata pe servicii și nu pe facturi emise)
d.Revizuirea procedurii de achiziție a medicamentelor pentru pacienții cu TB

Pot să apreciez întrebarea dumneavoastră ca venind în contextul întâlnirii care va avea loc săptămâna viitoare, la Vilnius. Este vorba de Congresul anual organizat de OMS, la care eu voi reprezenta România (am reprezentat-o și în dățile anterioare). Organizația Mondială a Sănătății este foarte preocupată de eradicarea tuberculozei la nivel mondial, evident, cu o preocupare îndeosebi asupra României, dar nu numai. Pentru că există state, în momentul de față, unde vorbim de recidivă. Tocmai în contextul de actualitate al migrației. Și probabil că acesta va fi un subiect la ordinea zilei, în cadrul discuțiilor de săptămâna viitoare – ce se întâmplă în contextul migrației și în contextul arondării acestor categorii ale populației la statele europene, cu toate implicațiile pe care starea lor de sănătate le pot avea asupra stării de sănătate a populației unde urmează să fie restabilite. Deci tuberculoza nu este doar o problemă de sănătate, ci are și implicații socio-economice. Astfel că, pentru îmbunătățirea și pentru controlul tuberculozei în România, este nevoie de implicarea absolut tuturor instituțiilor și organizațiilor, precum și a partenerilor care au un cuvânt de spus în ceea ce reprezintă tuberculoza în România. Aș vrea să mai menționez faptul că, tot în conformitate cu Strategia Națională de Control al Tuberculozei, Ministerul Sănătății și Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei vor beneficia, prin proiectele cu finanțare internațională, nu numai de Mecanismul Financiar European, cel Norvegian și de Fondul Global, dar și de asistență tehnică din partea OMS. Aceste aspecte chiar le voi discuta în cadrul întâlnirilor de săptămâna viitoare și ar putea face obiectul unor discuții ulterioare cu dumneavoastră, în care să vă prezint elemente de actualitate ca urmare a întâlnirilor pe care le voi avea.

Vă mulțumim că ne-ați acordat acest interviu.

Și eu vă mulțumesc pentru relațiile pe care le avem în încercarea noastră de a ține sub control o afecțiune cu care ne confruntam și pe care ne străduim să o eradicăm.

6628 pacienti au fost testati, din luna martie pana la finele lunii august, prin metode moderne de depistare a rezistentei bacilului TB la medicamente

Testarea pacientilor cu tuberculoza, pentru detectarea rezistentei la medicamente a bacilului TB a continuat in cursul lunii august. Laboratoarele din reteaua PNPSCT dotate cu echipamente si consumabilele corespunzatoare (LNR Bucuresti, LNR Cluj, Laboratoarele TB de la Bacau, Brasov, Constanta, Craiova, Sibiu si Timisoara) primesc probe de la unitati TB din intreaga tara, pentru asigurarea accesului bolnavilor la tehnicile de diagnosticare rapida.
1103 pacienti noi au fost testati numai in luna august 2015. 39 au fost depistati cu rezistente, dintre care 15 cu Tuberculoza Multidrog rezistenta.
Datele centralizate in cadrul proiectului arata ca, din luna martie (cand au inceput testarile), pana la finele lunii august, 6628 pacienti din intreaga tara au fost testati cu aparatura moderna. 434 de pacienti au fost depistati cu rezistente, iar 171 dintre acestia au fost diagnosticati cu TB MDR.

Medicamente pentru tratamentul corect, complet si de calitate, pentru tot mai multi pacienti cu TB MDR

In luna august, alti 26 de pacienti cu TB MDR au fost inrolati pentru tratament medicamentos complet si de calitate, iar in total, de la inceputul proiectului, 208 pacienti cu tuberculoza rezistenta au fost inscrisi. De asemenea, pe parcursul lunii august, echipa de proiect a centralizat stadiul inrolarii in tratament a pacientilor din Bucuresti si din fiecare judet. Dupa aceasta actualizare, Institutul Marius Nasta, in calitate de Promotor al Proiectului, a trimis o adresa de informare catre coordonatorii MDR si de anuntare a primelor vizite de monitorizare ce vor fi efectuate de expertii MDR, axate pe managementul cazului de TB MDR/XDR si accelerarea inrolarii pacientilor eligibili pentru a primi tratament antituberculos.
Pana la finalul lunii august, coordonatorii MDR au continuat sa trimita, catre echipa de proiect, bazele de date actualizate cu pacientii diagnosticati cu tuberculoza rezistenta si extrem de rezistenta la tratament si inregistrati in perioada mai-iulie 2015.

Stimulente pentru pacientii cu TB tratati ambulator, in scopul de a spori aderenta la tratament

In luna august, din totalul de 1740 pacienti considerati eligibili sa fie inrolati in proiect, 487 pacienti au transmis fisele de consimtamant semnate pana la 10 ale lunii Iulie. In plus in perioada 11 iulie -31 august un numar de 62 de pacienti noi au transmis fise de consimtamant. Per total, in proiect sunt inrolati 549 de pacienti (36,6 % din cei 1500 planificati).

Pentru pacientii eligibili sa primeasca suport social pentru aderenta la tratamentul anti TB administrat conform recomandarilor medicului, pe tot parcursul lunii iulie, echipa de proiect a centralizat urmatoarele informatii:
– 441 pacienti unici au primit suport social pana in prezent, in cadrul proiectului, pentru mentinerea aderentei la tratament,
– cumulativ, in perioada mai-august, au fost distribuite tichete catre un numar de 1193 de pacienti (172 in luna mai, 249 in luna iunie, 359 in luna iulie si 413 in luna august). Din cei 172 de pacienti care au primit suport in luna mai, peste 87%, respectiv 151 de pacienti au primit tichete pentru mentinerea aderentei in toate cele 4 luni mentionate.

Dotarea laboratoarelor si unitatilor TB din tara

A fost incheiat contractul de achizitie pentru 8 echipamente GeneXpert si a fost demarata procedura de procurare a kit-urilor de lucru, prin mecanismul GDF.
Pentru achizitionarea a 3 echipamente Versatrek şi a consumabilelor necesare, au fost finalizate documentele necesare desfasurarii procedurii de selectare a furnizorului, care va fi lansata oficial pe site-urile specializate.
Au fost lansate procedurile legale de achizitie pentru achizitionarea a 44 de hote de protectie pentru laboratoare (data stabilita pentru deschiderea ofertelor fiind 16 octombrie 2015) si a 10 microscoape LED pentru laboratoare.
S-a finalizat procedura legală de selectare a furnizorului de autovehicule si a fost fiind inaintat spre semnare contractul de achiziţie 9 autovehicule care sa asigure transportul probelor, de la unitatile TB din tara, la laboratoarele dotate cu echipament modern de diagnosticare.
Si nu in ultimul rand, pentru achizitionarea echipamentelor IT prevazute s-a finalizat elaborarea: specificatiilor tehnice, referatelor de necesitate si listelor unitatilor TB care vor fi dotate in cadrul proiectului (criteriile de selectare a unitatilor PNF, lista cu unitatile prioritare pentru a fi dotate, decizia conducerii PNPSCT).

Tot in cursul lunii august au fost desfasurate activitati pentru organizarea celui de al doilea curs de formare de traineri in comunicare in sanatate (identificare participanti, identificare locatie).

Tot mai multi pacienti cu tuberculoza, din intreaga tara, testati pentru tuberculoza multidrog rezistenta, in laboratoarele dotate, prin proiect, cu echipamente moderne de diagnosticare rapida a TB-MDR/XDR.

In cursul lunii iulie, a continuat activitatea de testare rapida a pacientilor cu tuberculoza, in cadrul laboratoarelor din reteaua PNPSCT, dotate cu echipamente moderne de diagnosticare (laboratoarele nationale de referinta de la Bucuresti si Cluj si laboratoarele TB de la Bacau, Brasov, Constanta, Craiova, Sibiu si Timisoara).

In total, in luna iulie, 1327 de persoane au fost testate prin tehnici LPA si MGIT; dintre acestia, 42 de pacienti au fost depistati cu rezistente, din care 15 cu TB MDR.

Datele centralizate in cadrul proiectului in perioada martie – iulie 2015 arata ca faptul ca, in doar 5 luni de cand in 8 laboratoare din tara se efectueaza testare rapida pentru TB MDR cu ajutorul aparaturii moderne achizitionate prin proiect, 5428 persoane au fost testate. Dintre acestea, 333 de pacienti au fost depistati cu rezistente, intre care 122 cu TB MDR.

Medicamente pentru tratamentul corect, complet si de calitate al TB MDR, disponibile pentru 200 de pacienti

44 de noi pacienti cu TB MDR au fost inrolati in proiect in cursul lunii iulie, pentru a primi tratament complet, corect si de calitate, adaugandu-se celor 138 de pacienti deja inrolati pana la finele lunii iunie 2015.  In prezent, exista medicamente disponibile pentru tratamentul a 200 de pacienti. Medicamentele pentru restul de 550 de pacienti care vor mai fi tratati in cadrul proiectului vor putea fi disponibile in aproximativ doua luni, dupa finalizarea controalelor de calitate si aprobarea exceptarii de la etichetare de catre ANMDM.

Tot in cursul lunii iulie, 27 dintre coordonatorii MDR din proiect au trimis catre echipa de la centru bazele de date actualizate, cu pacientii diagnosticati cu TB MDR/XDR si inregistrati in perioada mai-iulie 2015.

DOT si stimulente pentru pacienti cu TB tratati ambulator

Luna aceasta, din totalul de 1723 de pacienti considerati eligibili sa fie inrolati in proiect, 409 pacienti au transmis fisele de consimtamant semnate pana la 10 ale lunii iunie, iar in perioada 11 iunie – 31 iulie alti 56 de pacienti noi au transmis fise de consimtamant completate. Per total, in proiect sunt inrolati 465 de pacienti (adica 31% din cei 1500 planificati).

Pentru pacientii eligibili sa primeasca suport social pentru aderenta la tratamentul anti-TB administrat conform recomandrilor medicului pe tot parcursul lunii iunie, echipa de proiect a centralizat urmatoarele informatii:

– 373  de pacienti unici au primit suport social pana in prezent, in cadrul proiectului,

– cumulativ, in lunile iulie, iunie si mai, au fost distribuite tichete catre un numar de 778 de pacienti (172 in luna mai, 249 in luna iunie, 357 in luna iulie). Din cei 172 de pacienti care au primit suport in luna mai, peste 91% (adica 158  de pacienti) au primit tichete pentru mentinerea aderentei, in toate cele 3 luni.

Pana la finalul lunii iulie, 42 dintre coordonatorii  TB MDR din Bucuresti si din tara au primit stimulente pentru activitatile derulate in scopul cresterii aderentei la tratament a pacientilor, in perioada aprilie – iunie 2015.

Continua instruirea cadrelor medicale ce fac parte din PNPSCT, in vederea cresterii capacitatii de a controla epidemia de tubeculoza

In perioada 02.07.2015 – 04.07.2015, a fost desfasurat un curs pentru 25 de cadrele medicale din domeniul pneumologiei, la Buzau. Lectori au fost dr. Luminita Palaghianu si dr. Emilia Tabacu. La curs au participat cadre medicale din judetele Buzau si Vrancea.

In total, pana in prezent, au fost instruite 214 de cadre medicale din domeniul pneumologiei (105 asistente si 109 medici), reprezentand 36% din tinta propusa de 600.

De asemenea, pe 2 si 3 iulie a fost realizata o vizita de monitorizare la Buzau, pentru cursul sustinut aici.

Se lucreaza la forma actualizata a bazei de date electronice nationale a PNPSCT

In luna iulie 2015, au avut loc mai multe intalniri de lucru cu reprezentantii firmei selectate sa furnizeze serviciile de actualizare si mentenanta a bazei nationale de data a PNPSCT si au fost discutate modulele care necesita modificari, precum si cerintele in concordanta cu recomandarile internationale in domeniu.

Pasi pentru intarirea capacitatii de prevenire a transmiterii TB in comunitatile sarace

In zilele de 6 si 7 iulie, reprezentanti ai echipei de proiect au participat, alaturi de reprezentantii Ministerului Sanatatii si ai unui numar de cinci Directii Judetene de Sanatate Publica din cele sase incluse in proiectul RO19.01, la seminarul cu participare internationala intitulat ”Servicii de sanatate pentru comunitatile vulnerabile”.

De asemenea, a continuat comunicarea cu expertii desemnati privind finalizarea curriculei de curs pentru lucratorii comunitari.

Tot in cursul lunii iulie a fost finalizata identificarea celor 2 experti care vor asigura cursul de TOT si a celor 12 reprezentanti responsabili locali care vor monitoriza activitatea pana la incheiere si vor pregati toti asistentii medicali comunitari din comunitatile lor.

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) va acorda asistenta tehnica PNPSCT

In luna iulie, a fost elaborat contractul privind acordarea de asistenta tenhica, de catre OMS, Programului National de Prevenire, Supraveghere si Control al Tuberculozei, si a fost transmis catre biroul din Copenhaga al Organizatiei Mondiale a Sanatatii.

Cheltuielile aferente perioadei 1 – 31 iulie 2015 sunt aratate in tabelul de mai jos:

 

Nr. LINIE BUGETARA Valoare cheltuita totala (L1-L12) Valoare cheltuiala
in L12
1 Resurse umane  2,835,981  265,235
2 Costuri de deplasare pentru personal si voluntari  37,021  4,245
3 Materiale consumabile  42,646  –
4 Costuri pentru investitii (in limita maxima stabilita pentru fiecare apel de proiecte)  –  –
5 Alte costuri legate de furnizarea serviciilor catre beneficiari  13,983,289  185,793
6 Comunicare si promovarea proiectului  15,604  2,726
7 Activitati bilaterale  –  –
8 Alte activitati subcontractate  1,718,060  40,690
9 Costuri indirecte 98,900  6,922
10 Costuri neprevazute  –  –
Total 18,731,500.87 505.612,73
Pagina următoare »