Romanian Angel Appeal logo

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România prin creșterea controlului tuberculozei

Proiect finanțat prin Granturi Norvegiene 2009 - 2014, în cadrul Programului RO 19 - Initiative in Sanatatea Publica.

Testarea pacientilor pentru diagnosticarea rapida a Tuberculozei Multidrog Rezistente și Extrem de rezistente la tratament (TB MRD si TB XDR)

In luna octombrie, alti 1368 de pacienti cu tuberculoza, din toata tara, au fost testati in cadrul laboratoarelor din reteaua PNPSCT dotate cu echipamentele şi consumabilele corespunzătoare: LNR Bucuresti, LNR Cluj, Laboratoarele TB de la Bacău, Braşov, Constanţa, Craiova, Sibiu şi Timişoara. Dintre acestia, 15 au fost depistati cu rezistente, intre care 5 cu tuberculoza multidrog rezistenta.
Datele centralizate pentru perioada martie – octombrie 2015 arata ca un totat de 6597 pacienti au fost testati gratuit in cadrul proiectului. 514 au fost depistati cu rezistente, dintre care 194 cu TB MDR si 4 cu TB XDR.

Continua activitatea de punere la punct a unei retele de laboratoare functionale, pentru depistarea rapida a TB MDR/XDR

In cursul lunii octombrie, a fost incheiat contractul cu societatea declarata castigatoare a procedurii de selectie pentru achizitionarea a 8 echipamente GeneXpert si au fost desemnate laboratoarele care urmeaza sa fie dotate cu aceste echipamente.
De asemenea, a avut loc deschiderea ofertelor pentru cele 44 de hote, oferte depuse in cadrul procedurii de achizitie centralizata, urmand sa fie evaluate si sa fie stabilit furnizorul.
Pentru achizitionarea celor 10 microscoape LED pentru laboratoare, procedura legala de selectie a furnizorului se afla in faza de evaluare tehnica a ofertelor, urmand sa fie desemnata societatea castigatoare.
S-a finalizat procedura legală de selectare a furnizorului de autovehicule. A fost semnat contractul de achizitie pentru 9 autovehicule necesare transportului de probe din tara, catre laboratoatele echipate prin proiect, iar in luna octombrie autovehiculele au fost receptionate. Au fost desemnate laboratoarele TB care vor beneficia de autoturism pentru transportul probelor si au fost elaborate contractele de comodat in vederea darii in folosinta catre unitatile spitalicesti in cadrul carora functioneaza laboratoarele. Au inceput procedurile pentru inmatricularea autovehiculelor.
De asemenea, s-a incheiat procedura de achizitie a celor 3 echipamente Versatrek, urmand sa se semneze contractul cu furnizorul castigator. Pentru consumabilele aferente, termenul pentru deschidere a ofertelor depuse in cadrul procedurii de achizitie este 12 noiembrie.
Pentru achizitionarea echipamentelor IT prevazute in cadrul, termenul pentru deschidere a ofertelor depuse in cadrul procedurii de achizitie este 27 noiembrie.
Tot in luna octombrie, a fost monitorizata procedura de achizitie a lampilor UV, procedura fiind inca in derulare.

Creste numarul de pacienti inrolati pentru a primi tratament corect, complet si de calitate si al celor care primesc stimulente pentru mentinerea aderentei la tratament

In luna octombrie au fost inrolati in tratament complet si de calitate alti 30 de pacienti cu TB MDR, iar in total, de la inceputul proiectului, au fost inrolati 289 de pacienti cu tuberculoza multidrog rezistenta.
Tot in luna octombrie, din totalul de 1779 pacienti considerati eligibili sa fie inrolati in proiect pentru a primi stimulente, 584 de pacienti aveau fise de consimtamant semnate pana la data de 10 septembrie. In plus, in perioada 11 septembrie – 30 octombrie, un numar de 20 de pacienti noi au transmis fise de consimtamant. Per total, 600 de pacienti sunt inrolati in proiect pentru a primi stimulete in vederea mentinerii aderentei la tratament.
Pentru o mai buna coordonare a activitatii, la finanul lunii octombrie si inceputul lunii noiembrie (31 octombrie – 1 noiembrie) echipa de proiect a organizat a doua Intalnire Nationala a Coordonatorilor MDR la care au participat 34 de medici din Bucuresti si din tara. La eveniment au fost prezentate rezultatele proiectului dupa 6 luni de implementare, iar sesiunile de lucru s-au axat pe analiza principalilor indicatori MDR TB in județele ai caror reprezentanti se aflau in sala.

Intarirea capacitatii Programului National de Prevenire, Supraveghere si Control al Tuberculozei de a controla epidemia de TB

In luna octombrie, au fost organizate 6 cursuri de instruire a personalului medical din cadrul PNPSCT, dupa cum urmeaza : 09 – 11 octombrie, in Alexandria, Brasov si Craiova, 22-24 octombrie, in Ramnicu Vâlcea, 23 – 25 octombrie, in Iași si 28 – 30 octombrie, in Bucuresti. La cursuri au participat in total 134 de cursanți. Până acum au fost instruite 423 de persoane.

Tot in luna octombrie:
A fost semnat contractul de asistenta tehnica intre Organizatia Mondiala a Sanatatii si Institutul de Pneumologie Prof. Dr. Marius Nasta si au fost virate fondurile aferente pentru primul transfer. Au fost demarate discutiile cu expertii OMS pentru programarea misiunilor de asistenta tehnica care vor incepe anul viitor.
Au avut loc pregatirile pentru urmatorul training care va fi organizat la Sinaia, in perioada 18-21 noiembrie 2015, vizand instruirea personalului care va face informarea in comunitati, pentru prevenirea raspandirii TB.

Cheltuielile aferente perioade 1 – 30.09.2015, sunt aratate in tabelul de mai jos :

Nr. LINIE BUGETARĂ Valoare cheltuita totală (L1-L14) Valoare cheltuială
in L14
1 Resurse umane 3,576,540.93 346,285.03
2 Costuri de deplasare pentru personal şi voluntari 73,957.91 3,412.92
3 Materiale consumabile 13,803,705.79 550.19
4 Costuri pentru investiţii (în limita maximă stabilită pentru fiecare apel de proiecte) 0.00 0.00
5 Alte costuri legate de furnizarea serviciilor către beneficiari 3,436,187.45 1,093,971.45
6 Comunicare şi promovarea proiectului 0.00 0.00
7 Activităţi bilaterale 0.00 0.00
8 Alte activităţi subcontractate 2,295,493.26 2,215,662.56
9 Costuri indirecte 147,060.16 33,050.26
10 Costuri neprevăzute 0.00 0.00
Total 23,332,945.50 3,692,932.41