Romanian Angel Appeal logo

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România prin creșterea controlului tuberculozei

Proiect finanțat prin Granturi Norvegiene 2009 - 2014, în cadrul Programului RO 19 - Initiative in Sanatatea Publica.

Pe 2 și 3 octombrie a avut loc, la București, sesiunea de instruire dedicată asistenților medicali și comunitari și mediatorilor sanitari. Cursul a fost structurat în două părți, una adresată experților TB, cealaltă, asistenților medicali comunitari care, în cadrul proiectului, au rolul de a depista cazuri de tuberculoză, de a asigura tratamentul direct observat (DOT), precum și buna funcționare, la nivel local, a echipei formate din specialiști TB și asistenți comunitari.

Cursul s-a adresat echipelor județene cuprinzând câte un cadru medical – expert TB și un asistent medical comunitar. La instruire au participat 12 persoane (6 experți TB și 6 asistenți medicali comunitari) din cele 6 județe în care se vor implementa activitățile din cadrul pachetului de lucru 7, respectiv Botoșani, Neamț, Gorj, Dolj, Călărași și Giurgiu.

După formarea din octombrie, participanții instruiți vor organiza câte o sesiune similară, în județele din care provin, unde vor instrui asistenți medicali comunitari și mediatori sanitari, pe tematica Tuberculozei (depistare, tratament, asigurare DOT, distribuirea stimulentelor sociale către pacienții care urmează DOT). De asemenea, echipele vor fi responsabile, în județele din care provin, de organizarea caravanelor de informare-educare-comunicare (IEC), cu sprijinul autorităților locale, al asistenților medicali comunitari și al mediatorilor pe care îi vor instrui.
Până la sfârșitul anului, toate cele 6 sesiuni județene de instruire vor fi susținute.
Foro curs 2 Foto curs 1 Foto curs 3

Material realizat de Fundația Romanian Angel Appeal