Romanian Angel Appeal logo

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România prin creșterea controlului tuberculozei

Proiect finanțat prin Granturi Norvegiene 2009 - 2014, în cadrul Programului RO 19 - Initiative in Sanatatea Publica.

Instruire pe multiple planuri, pentru intarirea capacitatii de control al Tuberculozei

In luna septembrie, au fost organizate cursuri destinate, dupa caz, Unitatii de Asistenta Tehnica si Management a Programului National pentru Prevenirea, Supravegherea si Controlul Tuberculozei, medicilor pneumologi din tara, formatorilor locali si altor cadre medicale din tara, in vederea intaririi capacitatii de control al tuberculozei.
Tematica instruirii destinate Unitatii de Asistenta Tehnica si Management a PNSPCT a cuprins module precum: introducere in managementul proiectului si planificarea unui proiect, principii de management financiar, principii de management financiar si achizitii prin mecanismul GDF, monitorizarea si evaluarea proiectului. La instruire au participat 10 membri ai Unitatii de Asistenta Tehnica si Management a PNPSCT.

Pentru medici pneumologi, au fost organizate 3 cursuri de specialitate, dupa cum urmeaza: intre 18 – 20 septembrie, la Arad si Deva, iar intre 22 – 27 septembrie, la Oradea. La cursul organizat la Deva, a fost efectuata inclusiv o vizita de monitorizare.
La cursuri au participat 75 de cursanti, iar numarul total de medici instruti in proiect, pana la acest moment, este de 289.

Tot in luna septembrie, au fost organizate activitati de Training Of Trainers (TOT) pentru formatori locali precum si un workshop pentru comunicare in sanatate, pentru cadrele medicale din 4 judete (Neamt, Iasi, Botosani si Braila). La instruire au participat 23 de persoane.

De asemenea, in cursul lunii septembrie, au fost initiate demersuri pentru organizarea celei de a doua Conferinte Nationale a coordonatorilor MDR.

Pregatirea comunitatilor sarace, pentru prevenirea transmiterii TB si pentru cresterea aderentei la tratament a pacientilor cu tuberculoza

In luna septembrie, au fost pregatite cursurile pentru formatorii ce urmeaza sa faca instruire in vederea preventiei, in comunitati sarace din Romania.
Au fost angajati 2 experti care vor asigura sesiunile de Training Of Trainers (TOT) si au fost colectate documente pentru cei 12 responsabili locali (cate 6 asistenti medicali comunitari si 6 experti TB) din 6 judete: Botosani, Neamt, Gorj, Dolj, Calarasi and Giurgiu.
Cursul urmeaza sa aiba loc in perioada 2-3 octombrie, la Bucuresti.

Testarea pacientilor cu tuberculoza, in vederea depistarii rapide a TB MDR, a continuat si in luna septembrie

1430 de pacienti noi, din toata tara, au fost testati in cursul lunii septembrie, in cadrul laboratoarelor din reteaua PNPSCT dotate cu echipamentele si consumabilele corespunzatoare: LNR Bucuresti, LNR Cluj, Laboratoarele TB de la Bacau, Brasov, Constanta, Craiova, Sibiu si Timisoara. Dintre acestia, 60 au fost depistati cu rezistenta, iar 21 dintre ei au fost diagnosticati cu TB MDR.
Din luna martie pana in luna septembrie inclusiv, adica de cand a fost demarata activitatea de testare rapida cu echipamentele moderne achizitionate prin proiect, 8093 de pacienti din toata tara au fost testati gratuit. 504 pacienti au fost depistati cu rezistente, dintre care 192 cu TB MDR iar 4 cu TB XDR.

Noi pacienti cu TB MDR inrolati in proiect, in vederea administrarii de tratament corect, complet si de calitate

In luna septembrie a acestui an, au fost inrolati in tratament 50 de pacienti cu TB MDR, iar in total, de la inceputul proiectului, au fost inrolati 259 pacienti cu TB MDR.
In cursul lunii septembrie, 7 dintre coordonatorii MDR care au si responsabilitatea de a identifica pacienti noi, au trimis catre echipa de proiect baze de date actualizate cu pacientii diagnosticati cu TB MDR/XDR si inregistrati in cursul perioadei mai-septembrie 2015.
In paralel, echipa de proiect a continuat corespondenta cu GDF si IDA pentru completarea cu informatii a dosarului ce a fost depus de UNIFARM la ANM, in vederea obtinerii autorizatiei de nevoi speciale pentru urmatoarea transa de medicamente. Deasemenea au fost finalizate probele pentru tesatarea calitatii medicamentelor (pentru transa de medicamente primite in iulie) de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Chimico Farmaceutica.
La finalul lunii a fost livrat, catre UNIFARM, si medicamentul Bedaquilin, unul dintre anti-tuberculoasele necesare in tratarea pacientilor cu TB XDR.

Stimulente pentru mentinerea aderentei la tratament a pacientilor tratati in ambulator

In luna septembrie, din totalul de 1761 pacienti considerati eligibili sa fie inrolati in proiect, 558 pacienti aveau fise de consimtamant semnate pana pe data de 10 august, iar in perioada 11 august – 30 septembrie, 15 pacienti noi au transmis fise de consimtamant. La momentul actual, sunt inrolati in proiect pentru a primi stimulente in 572 de pacienti, insemnand 38% din cei 1500 planificati.

Pentru pacientii eligibili sa primeasca suport social pentru aderenta la tratamentul anti TB administrat conform recomandarilor medicului pe tot parcursul lunii august, au fost centralizate urmatoarele informatii: 514 pacienti au primit suport social pana in prezent, in vederea mentinerii aderentei la tratament; cumulativ, in perioada mai-septembrie, au fost distribuite tichete catre un numar de 1678 pacienti (172 pentru luna aprilie, 250 pentru luna mai, 362 pentru luna iunie, 426 pentru luna iulie si 468 pentru luna august). Din cei 172 de pacienti care au primit suport pentru luna aprilie, peste 80%, respectiv 138 de pacienti, au primit tichete pentru mentinerea aderentei, in toate cele 5 luni mentionate.

Continua dezvoltarea unei retele functionale de laboratoare, in tara, pentru un mai bun control al tuberculozei

In luna septembrie, a fost incheiat contractul de achizitie cu societatea declarata castigatoare a procedurii de selectie pentru achizitionarea a 8 echipamente GeneXpert. Pentru achizitionarea kit-urilor necesare, se afla in desfasurare procedura de procurare a acestora prin mecanismul GDF.
In vederea achizitionarii a 44 de hote de protectie pentru laboratoare, in luna septembrie a fost lansata procedura legala de achizitie centralizata, data stabilita pentru deschiderea ofertelor fiind 16 octombrie 2015.
Pentru achizitionarea celor 10 microscoape LED pentru laboratoare, procedura de selectie a furnizorului se afla in faza de evaluare a ofertelor, urmand sa fie desemnata societatea castigatoare.
S-a finalizat procedura legala de selectare a furnizorului de autovehicule. Cele 9 autovehicule urmeaza a fi livrate pana la data de 20 octombrie a.c.
Pentru achizitionarea a 3 echipamente Versatrek si a consumabilelor necesare, procedurile legale de selectare a furnizorilor sunt in desfasurare, termenele pentru deschiderea ofertelor fiind 3 octombrie (pentru echipamentele Versatrek) si 12 noiembrie (pentru kiturile Versatrek).
Pentru achizitionarea echipamentelor IT, documentele aferente organizarii procedurii de selectare a furnizorilor se afla in faza de evaluare din partea ANRMAP.

Tot in cursul lunii septembrie:

A fost semnat, de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii, contractul privind acordarea de asistenta tehnica, din partea OMS, Programului National pentru Prevenirea, Supravegherea si Controlul Tuberculozei. Contractul a fost transmis Institutului de Pneumologie Marius Nasta, pentru analizare si semnare.

Cheltuielile aferente perioade 1 – 30.09.2015, sunt aratate in tabelul de mai jos :

Nr. LINIE BUGETARA Valoare cheltuita totala (L1-L14) Valoare cheltuiala
in L14
1 Resurse umane 3.229.841,90 152.380,14
2 Costuri de deplasare pentru personal si voluntari 70.544,99 32.970,60
3 Materiale consumabile 13.803.155,60 3.521,20
4 Costuri pentru investitii (in limita maxima stabilita pentru fiecare apel de proiecte) 0,00 0,00
5 Alte costuri legate de furnizarea serviciilor catre beneficiari 2.343.770,23 82.462,85
6 Comunicare si promovarea proiectului 0,00 0,00
7 Activitati bilaterale 0,00 0,00
8 Alte activitati subcontractate 79.830,70 3.720,54
9 Costuri indirecte 113.038,89 5.202,94
10 Costuri neprevazute 0,00 0,00
Total 19.640.182,31 280.258,27