Romanian Angel Appeal logo

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România prin creșterea controlului tuberculozei

Proiect finanțat prin Granturi Norvegiene 2009 - 2014, în cadrul Programului RO 19 - Initiative in Sanatatea Publica.

Asigurarea tratamentului continuu, complet si de calitate pentru 1,000 de pacienti cu Tuberculoza rezistenta la medicamente sau cu rezistenta extinsa (TB MDR/XDR)

La sfarsitul lunii iunie, un numar total de 562 de pacienti erau inrolati in tratament complet, corect si continuu, in cadrul proiectului.

In aceasta luna, a continuat evaluarea cazurilor TB MDR si au fost facute recomandari in vederea transmiterii cazurilor catre comisia TB MDR in vederea inrolarii acestora in tratament finantat din fondurile norvegiene.

Furnizarea de interventii integrate pentru prevenirea transmiterii TB in comunitatile sarace si pentru cresterea aderentei la tratament

A fost efectuata o vizita de monitorizare, la caravana de informare-educare-comunicare (IEC) desfasurata in localitatea Razvani, din judetul Calarasi (10.06.2016);

In luna iunie, au fost organizate 30 de caravane: 2 in jud. Calarasi, 6 in jud. Neamt, 5 in jud. Giurgiu , 12 in jug. Gorj si 5 in jud. Dolj; la aceste caravane au participat un numar total de 1.667 de persoane, din care 438 de etnie roma. Pana in prezent au fost informate 7.146 de persoane, dintre care 933 de etnie roma. Pentru perioada iulie-septembrie, 2016 a 10 caravane IEC, pe langa cele planificate anterior pentru aceasta perioada: 4 in jud. Dolj, 4 in jud. Giurgiu si 2 in jud. Neamt.

Au fost distribuite catre asistentii medicali comunitari si mediatorii sanitari,  care au organizat caravane IEC in luna mai, 2016, un numar de 190 de tichete cadou, in valoare totala de 1.900 de lei.

Un total de 495 de pacienti unici au fost inrolati pana acum pentru asigurarea DOT, din care 50 pacienti de etnia roma.

Pana la sfarsitul lunii iunie 2016, au fost distribuite catre pacienti un numar de 6.374 tichete sociale in valoare de 63.740 de lei. Pana la sfarsitul lunii iunie 2016, erau in curs de distribuire catre pacienti un numar de 346 de tichete sociale in valoare de 3.460 de lei. De asemenea au fost distribuite catre suporterii DOT care au monitorizat pacienti din cele 6 judete, in perioada ianuarie-mai 2016, un numar de 5.485 de tichete cadou, in valoare toatala de 54.850 de lei.

Infiintarea unei retele de laboratoare functionale pentru detectarea precoce a TB MDR/XDR

Datele centralizate corespunzatoare activitatii de testare rapida desfasurata in laboratoarele TB in cadrul proiectului in luna iunie 2016 arata ca, dintre persoanele testate, 654 de pacienți au fost depistati cu TB simpla, 50 cu TB MDR si 2 cu XDR TB.

In total, in urma activitatilor de testare rapida derulate in cadrul proiectului (martie 2015 – iunie 2016), un numar de 7578 pacienti au fost depistati cu TB, 632 cu TB MDR si 61 cu XDR TB.

Pentru perioada de extindere a implementarii proiectului (1 aprilie 2016 – 31 martie 2017) este prevazuta achizitionarea a inca 2 echipamente Genexpert, 1 echipament MGIT si 6 centrifugi. In aceasta luna au fost elaborate caietele de sarcini.

De asemenea, pentru asigurarea continuitatii activitatii de testare rapida in cadrul laboratoarelor TB, vor mai fi achizitionate inca 2896 teste LPA si 5600 teste MGIT. In aceasta luna au fost elaborate caietele de sarcini.

Asigurarea unui tratament direct observat si a stimulentelor pentru pacientii cu TB tratati ambulator in scopul de a spori aderenta la tratament

In luna iunie, un numar de 821 de pacienti indeplineau conditiile de eligibilitate pentru a primi tichete sociale pentru cresterea aderentei la tratament, dintre care 134 pacienti au tratament complet sau sunt declarati vindecati, in timp ce peste 200 pacienti sunt inrolati si beneficiaza de suport in cadrul proiectului de aprox. un an.

Alte activitati derulate in iunie 2016

In luna iunie au fost organizate trei sesiuni de instruire in Controlul Infectiei TB

A fost finalizata brosura pentru pacienti, s-a lucrat pentru pregatirea trainingului de comunicare din iulie 2016 si pentru organizarea retelei de voluntari peer-suporteri.

Cheltuieli aferente perioadei 01.06 – 29.06.2016

Nr. LINIE BUGETARA Valoare cheltuita totala (L1-L23) Valoare cheltuiala
in L23
1 Resurse umane 5.350.539,90 217.501,77
2 Costuri de deplasare pentru personal si voluntari 133.200,74 4.578,16
3 Materiale consumabile 13.828.090,16 0,00
4 Costuri pentru investitii (in limita maxima stabilita pentru fiecare apel de proiecte) 2.203.805,44 0,00
5 Alte costuri legate de furnizarea serviciilor catre beneficiari 8.788.049,65 -274.948,00
6 Comunicare si promovarea proiectului 0,00 0,00
7 Activitati bilaterale 0,00 0,00
8 Alte activitati subcontractate 3.943.502,17 393.480,00
9 Costuri indirecte 266.379,71 10.300,29
10 Costuri neprevazute 0,00 0,00
Total 34.513.567,76 350.912,22