Romanian Angel Appeal logo

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România prin creșterea controlului tuberculozei

Proiect finanțat prin Granturi Norvegiene 2009 - 2014, în cadrul Programului RO 19 - Initiative in Sanatatea Publica.

Actualizarea bazei de date nationale a PNCT

In perioada de raportare, s-au revizuit si completat specificatiile functionale referitoare la actualizarea si mentenanta bazei nationale de date a Programul National de Prevenire, Supraveghere si Control al Tuberculozei (PNPSCT) pe modulele care necesita modificari in conformitate cu cerintele si recomandarile internationale in domeniu. S-au elaborat nomenclatoare care includ medicii care deservesc reteaua de supraveghere TB, liste de medicamente la zi, teste genetice de laborator disponibile. Pana la finalul lunii august 2016, baza nationala de date a fost actualizata in proportie de 50%.

Asigurarea tratamentului continuu, complet si de calitate pentru 1,000 de pacienti cu TB MDR/XDR

La sfarsitul lunii agust, 662 de pacienti erau inrolati in tratament complet, corect si continuu, in cadrul proiectului. Au fost efectuate vizite de monitorizare si supervizare in tara, in judetele Caras-Severin, Hunedoara, Cluj.

Furnizarea de interventii integrate pentru prevenirea transmiterii TB in comunitatile sarace si pentru cresterea aderentei la tratament

In luna august, au fost organizate patru caravane, 3 in jud. Calarasi si 1 in jud. Giurgiu, la care au participat in total 213 persoane, din care 118 de etnie roma. Pana in prezent, in proiect au fost informate 8.142 de persoane, dintre care 1.260 de etnie roma.

A continuat inrolarea pacientilor pentru asigurarea tratamentului sub directa observatie (DOT), fiind inrolati in august 93 de pacieni, numarul total ajungand astfel la 568 de pacienti unici, din care 67 de etnia roma.

Pana la sfarsitul lunii august, 2016 au fost distribuite catre pacienti un numar de 10.076 tichete sociale.

 

Stabilirea unei retele de laboratoare functionale pentru depistarea timpurie a tuberculozei rezistente/ extrem de rezistente la medicamente (TB MDR/XDR)

In luna august 2016, in cele 20 de laboratoare din reteaua PNPSCT din tara echipate cu aparatura moderna si teste rapide, au fost derulate 2912 testari, in urma carora 742 de pacienti au fost depistati cu tuberculoza simpla, 67 cu tuberculoza multidrog rezistenta, iar 5 cu tuberculoza extrem de rezistenta la medicamente.

De la inceputul activitatii de testare a pacientilor prin metode rapide, au fost efectuate 38.205 teste, fiind testate 22.906 persoane unice. Dintre acestea, 9076 au fost diagnosticate cu tuberculoza simpla, 776 cu TB MDR și 89 cu TB XDR.

In luna august 2016, procedura de achizitie centralizata a echipamentelor Genexpert si MGIT pentru perioada de extindere a proiectului se afla in desfasurare, termenul limita de depunere a ofertelor fiind 19 septembrie 2016. Pentru achizitia centrifugilor, in luna august au fost elaborate specificatiile tehnice, iar procedura de achizitie centralizata va fi lansata luna urmatoare.

De asemenea, se afla in derulare procedura de achizitie centralizata pentru 2896 de teste LPA si 5600 de teste MGIT, pentru asigurarea continuitatii activitatii de testare rapida in cadrul laboratoarelor TB. Termenul de depunere a ofertelor furnizorilor fiind 19 septembrie 2016. In luna august, a fost transmisa o noua comanda centralizata de teste Genexpert si Versatrek catre laboratoarele TB.

S-a finalizat livrarea, instalarea si punerea in functiune a celor 29 hote dimensiune A si au fost receptionate cele 15 hote de dimensiune B. S-au semnat contractele de comodat cu toate unitatile care au primit in folosinta hote de laborator.

A fost lansata procedura legala de achizitie a celor 2 servere IT necesare administrarii softului national de inregistrare, monitorizare si raportare a cazurilor de TB / TB-MDR.

Alte activitati derulate in august

Asigurarea unui tratament direct observat si a stimulentelor pentru pacientii cu tb tratati ambulator in scopul de a spori aderenta la tratament – Au fost extrase din baza nationala de date a PNPSCT liste cu cazurile recidive declarate si au fost transmise coordonatorilor MDR recomandari de inrolare a acestor pacienti pentru aderenta la tratament.

Au fost organizate 5 sesiuni de instruire in Controlul Infectiei TB (CITB). În total, prin aceste sesiuni, 281 de persoane din unitățile cu profil TB au fost  instruite in CITB.