Romanian Angel Appeal logo

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România prin creșterea controlului tuberculozei

Proiect finanțat prin Granturi Norvegiene 2009 - 2014, în cadrul Programului RO 19 - Initiative in Sanatatea Publica.

Toate judetele tarii au fost arondate pentru trimiterea de probe la laboratoarele dotate cu echipament pentru diagnosticarea rapida a TB MDR/XDR  

In luna mai 2015, a continuat activitatea de testare a pacientilor cu tuberculoza, prin tehnici rapide de diagnosticare a TB MDR/XDR, in laboratoarele din Bucuresti, Cluj, Bacau, Brasov, Constanta, Craiova, Sibiu si Timisoara, din reteaua PNPSCT, dotate cu echipamente si consumabile corespunzatoare. Toate judetele tarii au fost  arondate pentru trimiterea probelor la aceste laboratoare, asigurandu-se astfel  accesul bolnavilor din intreaga tara la diagnosticarea rapida. Pana la finalul lunii mai 2015, 2186 de pacienti fusesera testati (dintre care 1341 doar in luna mai); 195 de bolnavi au fost depistati cu rezistente, dintre care 78 cu TB MDR.

Creste numarul pacientilor inrolati in tratament, in cadrul proiectului – 101 persoane, pana la 31 mai 2015

Alti 33 de pacienti cu TB MDR au fost inrolati in proiect in cursul lunii mai, in plus fata de cei 68 inrolati pana la final de aprilie, pentru a primi tratament complet, continuu si de calitate, in total fiind inclusi in tratament 101 pacienti cu MDR TB.

Includerea pacientilor in tratament se face pe baza deciziei comisiei TB MDR, ca urmare a transmiterii dosarului pacientului eligibil catre comisie si pe baza fisei de consimtamant semnata de pacient.  Pana la sfarsitul lunii mai au fost colectate informatii din Bucuresti si din toate judetele tarii. Expertii MDR din cadrul proiectului au continuat analiza bazelor de date si au identificat peste 600 de pacienti cu tuberculoza rezistenta care ar putea sa primeasca tratament prin proiect. In perioada urmatoare, aceste informatii vor fi comunicate coordonatorilor MDR care vor superviza procesul transmiterii dosarelor pacientilor eligibili catre cele 2 comisii, in vederea inrolarii in tratament.

In cursul lunii mai, a fost depus, la Agentia Nationala a Medicamentului, dosarul in vederea obtinerii autorizatiei de nevoi speciale pentru medicamente si a continuat corespondenta cu GDF si IDA, privind livrarea urmatoarelor transe de medicamente in tara, precum si termenele de expirare a medicamentelor ce urmeaza sa fie livrate.

S-a finalizat centralizarea datelor si analizarea eligibilitatii pentru suport social si a inceput acordarea de stimulente in vederea cresterii aderentei la tratament

In urma centralizarii bazelor de date cu pacienti cu tuberculoza rezistenta sau TB sensibila dar aflati la risc crescut de mortalitate, abandon sau esec al tratamentului, primite de la coordonatorii MDR din toate judetele tarii, pana la finalul lunii mai, 1746 de pacienti au fost considerati eligibili sa fie inrolati in proiect. Conform metodologiei de acordare a stimulentelor, odata considerati eligibili, pentru a putea beneficia de suportul social, pacientii trebuie sa trimita fisele de consimtamant semnate.  363 de pacienti din 1746 au transmis fisele de consimtamant semnate pana la finalul lunii mai.

Pentru pacientii eligibili sa primeasca suport social pentru aderenta la tratamentul anti TB administrat conform recomandrilor medicului pe tot parcursul lunii aprilie, echipa de proiect a centralizat urmatoarele informatii:

–              160 de pacienti au fost eligibili sa primeasca tichete sociale (adica 160 de pacienti care au completat si semnat fisele de consimtamant pana la data de 10 aprilie 2015 (cei care au semnat dupa aceasta data vor primi tichete aferente lunii urmatoare).

–              Cei 160 pacienti au primit in luna mai suport social pentru mentinerea aderentei  la tratament, status confirmat de medicii curanti ai pacientilor si comunicat de coordonatorii MDR prin completarea si semnarea centralizatoarelor lunare pe care le-au transmis coordonatorilor regionali RAA pe parcursul lunii.

Tot in luna mai, pe 9-10 ale lunii, echipa de proiect a organizat prima intalnire nationala a coordonatorilor TB MDR, la Bucuresti. La eveniment au fost prezenti  35 coordonatori MDR iar subiectele abordate au fost prezentate de lectori din partea Institutului Marius Nasta si a partenerului, Fundatia Romanian Angel Appeal. 

In cadrul intalnirii, au fost, de asemenea, distribuite telefoanele mobile si mastile HEPA pentru asigurarea activitatii de voluntariat derulate de coordonatorii MDR in scopul cresterii aderentei la tratament a pacientilor.

Pentru coordonatorii MDR care nu au putut fi prezenti la prima intalnire, s-au organizat  vizite de monitorizare si evaluare in scopul informarii si instruirii cu privire la implementarea activitatilor proiectului. Pana la finalul lunii mai, coordonatorii regionali ai RAA au vizitat judetele Neamt, Cluj, Salaj, Hunedoara, Satu Mare precum si Ambulatorul de Pneumoftiziologie Sector 1 din Bucuresti.

Continua activitatile pentru dotarea unor laboratoare din tara, cu aparatura si echipamente IT

In aceasta perioada, continua activitatile pentru dotarea laboratoarelor cu echipamente GeneXpert (8 echipamente) si cu echipamente Versatrek (3 echipamente). Pentru echipamentele GeneXpert a fost incheiat contractul de achizitie cu societatea declarata castigatoare a procedurii de selectie iar in privinta echipamentelor si consumabilelor Versatrek au fost finalizate documentele necesare desfasurarii procedurii de selectare a furnizorului, care va fi lansata oficial pe site-urile specializate dupa aprobarea, de catre Ministerul Sanatatii, a Listei de investitii a unitatii pentru anul 2015.

De asemenea, alte laboratoare TB din tara vor fi dotate cu hote de protectie (44 laboratoare), microscoape LED (10 laboratoare), echipamente IT si autovehicule.

Pentru achizitionarea celor 44 de hote de protectie si a celor 10 microscoape LED au fost elaborate specificatiile tehnice necesare lansarii procedurii de selectie a firmei furnizoare iar procedura de selectare a furnizorului urmeaza a fi lansata la momentul la care vor fi disponibile fondurile necesare.

Pentru achizitionarea echipamentelor IT si a autovehiculelor, s-a finalizat elaborarea specificatiilor tehnice, a referatelor de necesitate si a listelor unitatilor TB care vor fi dotate in cadrul proiectului. Procedura de selectare a furnizorilor va fi lansata dupa primirea fondurilor si aprobarea Listei de investitii, de catre Ministerul Sanatatii.

Tot in cursul lunii mai:

– S-au desfasurat (la Timisoara, 15.05 – 17.05.2015 si, respectiv, la Sibiu, 28.05 – 30.05.2015) doua cursuri pentru cadrele medicale din domeniul pneumologie, in vederea unui mai bun control al TB in Romania

– A avut loc o intalnire de lucru a reprezentantilor Promoterului de proiect, partenerului RAA si Organizatiei Mondiale a Sanatatii, pentru stabilirea detaliilor legate de organizarea procedurii de contractare a Organizatiei mondiale a sanatatii si a misiunilor comune finantate din Fondul Global si Fondul Norvegian

– S-a desfasurat primul curs de formare de traineri in comunicare in sanatate.

– A fost definitivata macheta brosurii de prezentare a proiectului.

 

Cheltuielile aferente perioadei 1 – 31 mai 2015 sunt aratate in tabelul de mai jos:

Nr.

LINIE BUGETARA

Valoare cheltuiala

in L10

1

Resurse umane

265,737.00

2

Costuri de deplasare pentru personal si voluntari

1,397.64

3

Materiale consumabile

2,284,665.88

4

Costuri pentru investitii (in limita maxima stabilita pentru fiecare apel de proiecte)

0.00

5

Alte costuri legate de furnizarea serviciilor catre beneficiari

15,864.94

6

Comunicare si promovarea proiectului

0.00

7

Activitati bilaterale

0.00

8

Alte activitati subcontractate

98,204.09

9

Costuri indirecte

4,151.46

10

Costuri neprevazute

0.00

Total

2,670,021.01