Romanian Angel Appeal logo

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România prin creșterea controlului tuberculozei

Proiect finanțat prin Granturi Norvegiene 2009 - 2014, în cadrul Programului RO 19 - Initiative in Sanatatea Publica.

Testarea pacientilor pentru diagnosticarea rapida a Tuberculozei Multidrog Rezistente si Extrem de rezistente la tratament (TB MDR si TB XDR)

In aceasta luna, activitatea de testare prin tehnici rapide de diagnosticare a Tuberculozei Multidrog Rezistente (TB MDR) si Tuberculozei Extrem de Rezistente la medicamente TB MDR/XDR s-a desfasurat in 11 laboratoare din reteaua PNPSCT: Laboratorul Național de Referință (LNR) Bucuresti, LNR Cluj-Napoca, Laboratoarele TB de la Bacau, Brasov, Constanta, Craiova, Sibiu, Timisoara, Iasi, Baia Mare si Leordeni.

In luna ianuarie, in aceste laboratoare au fost testate prin metode rapide 2231 de persoane. Dintre acestea, 491 au fost depistate cu Tuberculoza sensibila (TB), 58 cu TB MDR si 7 cu TB XDR. Datele centralizate arata ca, in total, din martie 2015 pana in ianuarie 2016 inclusiv, au fost testate 15.127 de persoane, dintre care 3.769 au fost depistate cu TB, 345 cu TB MDR si 13 cu TB XDR.

Intarirea capacitatii PNCT de a controla epidemia de Tuberculoza

Tot in luna ianuarie, au fost organizate trei cursuri destinate cadrelor medicale din domeniul pneumologiei, la Bucuresti (Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta), Iasi si Suceava. La aceste sesiuni au participat 67 de cursanti, astfel incat numarul total de cadre medicale instruite pana acum in proiect se ridica acum la 616 de specialisti. Totodata, au fost organizate trei vizite de monitorizare la aceste cursuri.

Punerea la punct a unei retele de laboratoare functionale, pentru depistarea rapida a TB MDR/XDR

Cu ajutorul echipamentelor Genexpert achizitionate prin proiect si puse in functiune in laboratoarele TB nominalizate de PNPSCT, in aceasta luna a inceput activitatea de testare prin aceasta metoda in cadrul laboratoarelor din Cluj-Napoca, Iasi, Constanta, Craiova, Timisoara, Brasov, Leordeni si Baia Mare.

In  luna precedenta s-a livrat prima transa de kituri Genexpert laboratoarelor TB dotate cu echipamente Genexpert. In ianuarie 2016, toate cele opt laboratoare dotate cu echipamente si kituri Genexpert au desfasurat activitatea de testare in vederea diagnosticarii TB MDR. In ce priveste achizitionarea celor 44 de hote de protectie pentru laboratoare, procedura de achizitie centralizata se afla in etapa de evaluare a ofertelor.

Dintre cele 10 microscoape LED cu EPIFLUORESCENTA achizitionate si receptionate in luna precedenta, doua au fost instalate si puse in functiune in cadrul LNR Bucuresti. Celelalte 8 microscoape LED vor fi instalate in laboratoarele din Cluj-Napoca, Iasi, Constanta, Timisoara, Bacau, Brasov, Craiova si Leordeni.

In aceasta luna s-a efectuat prima comanda pentru livrarea kiturilor Versatrek catre cele 14 laboratoare TB nominalizate de PNPSCT: LNR Cluj-Napoca, LNR Bucuresti, laboratoarele TB de la: Spitalul Sf. Stefan (Bucuresti), Iasi, Craiova, Leamna, Bacau, Calarasi, Galati, Targoviste, Drajna, Deva, Tg.Mures si Focsani. Pentru achizitionarea echipamentelor IT, procedura de achizitie centralizata se afla in desfasurare, in etapa de evaluare a ofertelor.

Asigurarea tratamentului continuu, complet si de calitate pentru 1,000 de pacienti cu TB MDR/XDR

In luna ianuarie 2016, au fost inrolati in proiect 12 pacienti cu TB MDR care necesitau, in regim de urgenta, tratament. In total, de la inceputul proiectului, au fost inrolati in tratament 302 pacienti, dintre care 45 de etnie rroma.

In cursul lunii ianuarie, medicii experti din comisiile MDR TB au analizat 108 dosare medicale, iar pentru 55 dintre pacienti s-a primit recomandarea de a fi inrolati in tratament, imediat ce medicamentele anti TB aflate in depozitul UNIFARM vor primi autorizatia de exceptare de la etichetare.

Furnizarea de interventii integrate pentru prevenirea transmiterii TB in comunitatile sarace si pentru cresterea aderentei la tratament

Au fost organizate trei sesiuni de  instruire cu lucratorii comunitari (AMC si MS) in judetele Gorj, Giurgiu si Calarasi, la care au participat in total 149 de persoane. Pana la aceasta data, la acest curs au participat un total de 309 lucratori comunitari. Au avut loc si patru vizite de monitorizare la sesiunile de instruire a lucratorilor comunitari, la Craiova (jud.Dolj), Tg.Jiu (jud.Gorj), Giurgiu, (jud.Giurgiu) si Calarasi (judetul Calarasi).

Asigurarea unui tratament direct observat si a stimulentelor pentru pacientii cu TB tratati ambulator in scopul de a spori aderenta la tratament

Din totalul de 1876 pacienti considerati eligibili sa fie inrolati in proiect, 671 pacienti aveau fise de consimtamant semnate pana la data de 10 decembrie.  In perioada 11 decembrie 2015 – 31 ianuarie 2016, un numar de 24 pacienti noi au transmis fise de consimtamant. In total, in proiect sunt inrolati 668 de pacienti.

Pentru pacientii eligibili sa primeasca suport social pentru aderenta la tratamentul anti TB administrat conform recomandarilor medicului pe tot parcursul lunii decembrie, echipa de proiect a centralizat urmatoarele informatii:

– 598 pacienti unici, din care 61 de etnie roma, au primit suport social pana in prezent in cadrul proiectului pentru mentinerea aderentei la tratament, status confirmat de medicii curanti ai pacientilor si comunicat de coordonatorii MDR.

–  Cumulativ, in perioada mai 2015 – ianuarie 2016, au fost distribuite tichete catre un numar de 3.594 de pacienti.

Din cei 172 de pacienti  inrolati in prima luna de proiect:  59 de pacienti au finalizat tratamentul cu succes (34.30%), 9 pacienti au decedat (5.23%),  3 pacienti au fost declarati abandon (1.74%), iar 101 pacienti sunt inca in tratament si sunt aderenti din luna aprilie (58,72%).

De asemenea, pentru toate activitatile derulate in scopul aderentei la tratament a pacientilor in perioada octombrie-decembrie 2015, au fost distribuite tichete-cadou conform metodologiei proiectului, unui numar de 47 de coordonatori TB MDR.

Furnizarea de informatii despre TB pacientilor, grupurilor vulnerabile si populatiei generale

A fost finalizata brosura pentru pacientii cu TB, pentru care au fost identificate resurse in vederea organizarii workshopului de evaluarea nevoilor de informare a pacientilor cu TB: locatie, perioada de desfasurare, material necesare etc. De asemenea, au fost derulate activitati in vederea pregatirii trainingului de comunicare pentru sanatate.

Alte activitati:

In aceasta luna, a fost finalizata achizitia lampilor UV si au fost revizuite locatiile prevazute a fi dotate cu lampi UV.

In luna ianuarie au continuat pregatirile pentru misiunile de TA ale expertilor OMS pentru programarea misiunilor de asistenta tehnica din aprilie 2016, prin identificarea perioadelor si prioritatilor PNCT si a expertilor pentru realizarea acestor misiuni.

Cheltuieli aferente perioade 1 – 31.01.2016:

Nr. LINIE BUGETARA Valoare cheltuita totala (L1-L18) Valoare cheltuiala
in L18
1 Resurse umane 4.203.773,04 149.652,59
2 Costuri de deplasare pentru personal si voluntari 91.437,03 950,45
3 Materiale consumabile 15.821.685,27 550,19
4 Costuri pentru investitii (in limita maxima stabilita pentru fiecare apel de proiecte) 1.358.680,72 0,00
5 Alte costuri legate de furnizarea serviciilor catre beneficiari 4.853.381,61 45.301,30
6 Comunicare si promovarea proiectului 0,00 0,00
7 Activitati bilaterale 0,00 0,00
8 Alte activitati subcontractate 2.601.178,74 4.519,64
9 Costuri indirecte 182.513,37 7.993,78
10 Costuri neprevazute 0,00 0,00
Total 29.112.649,78 208.967,95