Romanian Angel Appeal logo

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România prin creșterea controlului tuberculozei

Proiect finanțat prin Granturi Norvegiene 2009 - 2014, în cadrul Programului RO 19 - Initiative in Sanatatea Publica.

Asigurarea tratamentului continuu, complet si de calitate pentru 1,000 de pacienti cu tuberculzoa multidrog-rezistenta si extrem de rezistenta la medicamente (TB MDR si TB XDR)

In luna aprilie 2016 a continuat inrolarea pacientilor in proiect pentru asigurarea tratamentului in centrele MDR TB din Bucuresti si din tara. La sfarsitul lunii aprilie, un numar total de 460 de pacienti erau inrolati in tratament complet, corect si continuu.

In perioada 29 martie – 1 aprilie au avut loc patru vizite de monitorizare in judetele Galati, Neamt, Iasi si Bacau in vederea discutarii cazurilor de MDR TB din judetele respective, a evaluarii stadiului de inrolare si a verificarii dotarii laboratoarelor cu echipamente si consumabile de diagnostic rapid.

O alta vizita de monitorizare a fost organizata in 26 aprilie la Leordeni, pentru a verifica progresul testarii pe echipamente de diagnostic rapid si a discuta cazurile MDR TB din judet.

Furnizarea de interventii integrate pentru prevenirea transmiterii TB in comunitatile sarace si pentru cresterea aderentei la tratament

A continuat activitatea de colectare, verificare si centralizare a consimtamintelor semnate de pacientii care au fost deja inrolati si a celor inrolati in luna aprilie si au fost actualizate listele cu pacientii carora li se acorda tratament sub directa observare (DOT) din cele sase judete implicate in proiect.

Pentru perioada iulie-septembrie 2016, au fost planificate 55 de caravane de informare-educare-comunicare (IEC) in judetele Botosani, Gorj, Calarasi, Neamt, Giurgiu si Dolj. In cadrul caravanelor organizate pana la finalul lunii aprilie, 4.458 de persoane din comunitati au fost informate in ceea ce priveste TB.

Pentru a primi DOT, au fost inrolati in total 320 de pacienti, din care 17 de etnia roma.

Pana la sfarsitul lunii aprilie, au fost distribuite catre pacienti un numar de 2.665 de tichete sociale in valoare de 26.650 de lei si erau in curs de distribuire alte 520 de tichete sociale, in valoare de 5.200 de lei.

Infiintarea unei retele de laboratoare functionale pentru detectarea precoce a TB MDR/XDR

In luna aprilie, activitatea de testare prin tehnici rapide de diagnosticare a TB MDR/XDR s-a desfasurat in 20 laboratoare din reteaua PNPSCT: LNR Bucuresti, LNR Cluj-Napoca, Laboratoarele TB de la Bacau, Brasov, Constanta, Craiova, Sibiu, Timisoara, Iasi, Baia Mare, Leordeni, Spitalul Sf. Stefan Bucuresti, Leamna, Calarasi, Galati, Targoviste, Drajna, Deva, Tg. Mures si Focsani.

In luna aprilie 2016, prin metodele de testare rapida au fost testati, in cadrul proiectului, 3.124 de pacienti, din care 529 au fost depistati cu TB sensibila la tratament si 31 cu TB MDR. In total, in perioada martie 2015-aprilie 2016, in laboratoarele din reteaua PNPSCT au fost efectuate 24.726 de teste rapide, cu urmatoarele rezultate: 5871 de pacienti au fost depistati cu TB, 522 cu TB MDR, iar 23 cu TB XDR.

Pana la data de 31 martie 2016, un numar de 8 laboratoare au fost dotate in cadrul proiectului cu echipamente Genexpert: Cluj-Napoca, Iasi, Constanta, Craiova, Timisoara, Brasov, Leordeni, si Baia Mare. Pentru perioada de extindere a implementarii proiectului (1 aprilie 2016 – 31 martie 2017) e prevazuta achizitionarea a inca 2 echipamente Genexpert, 1 echipament MGIT si 6 centrifugi, pentru care se va organiza procedura de achizitie centralizata. De asemenea, pentru asigurarea continuitatii activitatii de testare rapida in cadrul laboratoarelor TB, vor mai fi achizitionate inca 2.896 teste LPA si 5.600 teste MGIT.

In cadrul proiectului, au fost achizitionate 28600 teste Genexpert pentru 9 laboratoare TB: Cluj-Napoca, Bucuresti, Iasi, Constanta, Craiova, Timisoara, Brasov, Leordeni si Baia Mare, urmand a fi livrate laboratoareor cele 44 de cabinete de biosiguranta (hote de protectie).

Consumabilele Versatrek au fost achizitionate si au fost livrate kiturile necesare celor 14 laboratoare TB nominalizate de PNPSCT: LNR Cluj-Napoca, LNR Bucuresti, laboratoarele TB de la Spitalul Sf. Stefan Bucuresti, Iasi, Craiova, Leamna, Bacau, Calarasi, Galati, Targoviste, Drajna, Deva, Tg.Mures si Focsani.

Asigurarea unui tratament direct observat si a stimulentelor pentru pacientii cu TB tratati ambulator in scopul de a spori aderenta la tratament

La un an de la inceperea activitatii si a acordarii tichetelor sociale, situatia se prezinta astfel: 682 pacienti unici au fost inrolati in proiect pentru cresterea aderentei la tratament si aproximativ 50% din acestia primesc tichete sociale inca din prima luna de inrolare. Aproximativ 18% din totalul pacientilor inrolati, 120 pacienti au fost declarati vindecati sau cu tratament complet.

Alte activitati derulate in aprilie

Echipa de implementare a proiectului a organizat saptamanal cursuri de formare in Controlul  infectiei TB cu participanti din cadrul Institutului Marius Nasta.

Au fost pregatite misiunea de evaluare a Programului National de Control al TB, precum si misiunea de revizuire a documentelor strategice dezvoltate pentru partea de laboratoare, si a planului de reorganizare a laboratoarelor de bacteriologie din Romania.

In ce priveste furnizarea de informatii despre TB pacientilor, grupurilor vulnerabile si populatiei generale, principalele activitati derulate in aprilie au fost cele de finalizare a pliantului, organizarea unui workshop de pretestare a brosurii pentru pacienti (9-10 Aprilie 2016) si instruirea outreach workers (11-12 aprilie), cu 32 de participanti.

Cheltuieli aferente perioadei 01.04 – 30.04.2016

Nr. LINIE BUGETARĂ Valoare cheltuita totală (L1-L21) Valoare cheltuială
in L21
1 Resurse umane 4.913.356,80 83.419,08
2 Costuri de deplasare pentru personal şi voluntari 128.622,58 23.687,26
3 Materiale consumabile 13.827.539,97 1.438,87
4 Costuri pentru investiţii (în limita maximă stabilită pentru fiecare apel de proiecte) 1.895.847,93 369.549,00
5 Alte costuri legate de furnizarea serviciilor către beneficiari 8.949.399,31 193.120,01
6 Comunicare şi promovarea proiectului 0,00 0,00
7 Activităţi bilaterale 0,00 0,00
8 Alte activităţi subcontractate 3.534.564,81 921.829,72
9 Costuri indirecte 247.501,06 23.984,53
10 Costuri neprevăzute 0,00 0,00
Total 33.496.832,45 1.617.028,47