Romanian Angel Appeal logo

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România prin creșterea controlului tuberculozei

Proiect finanțat prin Granturi Norvegiene 2009 - 2014, în cadrul Programului RO 19 - Initiative in Sanatatea Publica.

„În urma acestui proiect, pacienții cu tuberculoză multidrog rezistentă nu doar că au acces mai bun la diagnostic și tratament, dar se bucură de suport din partea foștilor pacienți și au acces la surse de informare care-i ajută pe pacienți să rămână motivați în a rămâne aderenți la tratament, pentru a se vindeca. Ce mi-a plăcut în acest proiect? Am avut ocazia, prin workshop-urile de comunicare în domeniul sănătății, să cunosc atât de mulți asistenți sanitari comunitari și peer supporteri din România, foarte pricepuți și dedicați.” – Mona Drage, LHL International Tuberculosis Foundation.

Rezultatele proiectului „Îmbunătățirea stării de sănătate a populației României prin creșterea capacității de control al tuberculozei” reflectă eforturile făcute de partenerii de implementare și de oamenii din echipa de proiect pentru a atinge indicatorii propuși acum trei ani, când au început activitățile. Iată cele mai importante rezultate:

 • Aproximativ 60.000 de testări rapide pentru depistarea tuberculozei multidrog rezistente (TB MDR) au fost derulate în laboratoarele incluse în proiect.
 • Aproximativ 1900 de pacienţi cu TB tratați în ambulatoriu au primit tratament sub directă observație (DOT) şi stimulente pentru a menţine aderenţa la tratament.
 • Peste 1100 de pacienţi cu TB (inclusiv pacienţi cu TB sensibilă şi cazuri TB MDR/XDR) din rândul grupurilor sărace, inclusiv roma, vor fi sprijiniţi în tratamentul ambulatoriu prin DOT şi sprijin social prin intermediul furnizorilor locali de servicii medicale din comunitate (mediatori sanitari şi asistente comunitare).
 • 10 laboratoare (2 naţionale de referinţă şi 8 regionale) au devenit operaţionale pentru diagnosticarea rapidă a tuberculozei sensibile, rezistente sau extins rezistente la medicamente (TB, TB MDR, TB XDR).
 • Peste 16.000 de persoane din comunităţi rurale sărace, inclusiv persoane de etnie romă, cu acces limitat la servicii esenţiale de prevenire şi asistenţă medicală, au fost informate cu privire la transmiterea, prevenirea, simptomele TB şi accesul la asistenţa medicală primară.
 • 2000 lămpi cu lumină ultravioletă (UV) au fost achiziţionate pentru a echipa unităţile TB.
 • Peste 1000 de persoane angajate în unităţile TB (doctori, asistente, personal administrativ) au fost instruite în Controlul Infecției cu TB.
 • Peste 300 de mediatori sanitari şi asistente comunitare din 50 de comunităţi rurale sărace au urmat cursuri de DOT şi educaţie şi prevenţie în domeniul TB.
 • Peste 600 de persoane din reţeaua naţională de TB au beneficiat de cursul de formare specializată în managementul medicamentelor, controlul infecţiei şi supravegherea TB.
 • Peste 100.000 de materiale de informare (broșuri și pliante) au fost distribuite pacienţilor, grupurilor vulnerabile şi populaţiei generale.
 • A fost actualizată baza națională electronică de date privind tuberculoza.

„Instrumentele IT, așa cum este baza de date a Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei (PNPSCT), și-au dovedit întotdeauna utilitatea în gestionarea problemelor de sănătate publică. Din această perspectivă, pachetul de lucru „Actualizarea sistemului electronic naţional de colectare a datelor referitoare la TB” a contribuit, fără îndoială, la un control mai eficient al tuberculozei în România prin oferirea unui sistem electronic în pas cu evoluțiile recente de diagnostic și tratament, care să pună la dispoziția decidenților date colectate și prelucrate cu o mai mare eficiență și acuratețe. Acest sistem răspunde deopotrivă nevoii de a lua decizii bine fundamentate pentru managementul programului național, dar și pentru raportările europene și cele către Organizația Mondială a Sănătății.” – Eugenia Ghiță, Coordonator pachet de lucru 3 – Actualizarea bazei de date electronice pentru TB la nivel naţional