Romanian Angel Appeal logo

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România prin creșterea controlului tuberculozei

Proiect finanțat prin Granturi Norvegiene 2009 - 2014, în cadrul Programului RO 19 - Initiative in Sanatatea Publica.

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” anunță finalizarea, la data de 30 aprilie 2017, a implementării Proiectului RO 19.01 „Îmbunătăţirea  stării de sănătate a populaţiei  din România prin creşterea capacităţii de control a tuberculozei”.

Proiectul RO 19.01 face parte din Programul RO 19 „Inițiative în sănătatea publică” al Ministerului Sănătății, este cofinanțat prin Granturile Norvegiene 2009 – 2014 și este implementat de Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” (Promotor de proiect) în parteneriat cu: Fundația Romanian Angel Appeal (RAA), Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS) și Fundația LHL International.

Perioada de implementare a proiectului este 1 august 2014 – 30 aprilie 2017, cu un buget total de 10.748.280 Euro (47.308.544,42 RON). 47.308.544,42

Obiectivul general al proiectului a fost consolidarea controlului tuberculozei în România, cu accent pe tuberculoza multidrog-rezistentă și extrem de rezistentă (TB MDR/XDR) și pe grupurile sărace și vulnerabile și a avut la bază măsurile cuprinse în Strategia Națională de Control al Tuberculozei, elaborată cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Maladiilor (ECDC).

Principalele rezultate obținute în cadrul Proiectului RO 19.01:

 • 10 laboratoare (2 laboratoare de referință naționale și 8 laboratoare regionale) au fost dotate cu echipamente moderne și reactivi de laborator pentru diagnosticarea TB si TB MDR/XDR (indicator realizat în proporție de 125%);
 • 59.728 persoane au beneficiat de testare pentru TB/TB MDR prin tehnici de diagnosticare moderne, rapide și de calitate (indicator realizat în proporție de 597%);
 • 1000 pacienți cu TB MDR au beneficiat de regimurile integrale de tratament cu medicamente anti-tuberculoase de linia a 2-a a achiziționate în cadrul proiectului (indicator realizat în proporție de 100%);
 • 2128 pacienți cu TB au primit tratamentul sub directă observație și stimulente pentru creșterea aderenței la tratament (indicator realizat în proporție de 142%);
 • 1142 de pacienţi cu TB (inclusiv pacienţi cu TB sensibilă şi cazuri TB MDR/XDR) din rândul grupurilor sărace, inclusiv roma, au fost sprijiniţi în tratamentul ambulatoriu prin DOT şi sprijin social prin intermediul furnizorilor locali de servicii medicale din comunitate (indicator realizat în proporție de 114%);
 • 687 persoane din rețeaua națională de TB au beneficiat de cursuri de formare specializată în managementul medicamentelor, controlul infecției și supravegherea TB (indicator realizat în proporție de 115%);
 • 1427 de medici, asistente, personal administrativ din cadrul unităților TB au fost instruite în Controlul Infectiei cu TB (indicator realizat în proporție de 149%);
 • 309 mediatori sanitari si asistente comunitare din comunitățile rurale au urmat cursuri de DOT, de educație și prevenție a tuberculozei (indicator realizat în proporție de 441%);
 • 16.345 persoane din comunităţi rurale sărace, cu acces limitat la servicii esenţiale de prevenire şi asistenţă medicală beneficiază de cunoştinţe mai bune cu privire la transmiterea, prevenirea, simptomele TB şi accesul la asistenţa medicală primară (indicator realizat în proporție de 163%);
 • 4 cursuri de formare au fost desfășurate pentru creșterea capacității Unității de Asistență Tehnică și Management al Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei în sisteme de management de proiect (indicator realizat în proporție de 100%);
 • Baza de date electronică națională a pacienților cu TB a fost actualizată (indicator realizat în proporție de 100%);
 • 2,000 lămpi UV au fost achiziționate și distribuite unităților TB din țară (indicator realizat în proporție de 100%);
 • 120.000 broşuri şi pliante de informare despre TB au fost distribuite pacienţilor, grupurilor vulnerabile şi populaţiei generale (indicator realizat în proporție de 100%).

Execuția bugetară în cadrul proiectului este estimată, pentru data de finalizare a proiectului (30 aprilie 2017), la aprox.99% din valoarea totală a proiectului.

Mai multe detalii, în documentul Prezentare proiect și rezultate.

Manager Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”
Prof.asociat Dr. Gilda Popescu