Romanian Angel Appeal logo

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România prin creșterea controlului tuberculozei

Proiect finanțat prin Granturi Norvegiene 2009 - 2014, în cadrul Programului RO 19 - Initiative in Sanatatea Publica.

Cea de a doua sesiune de formare adresată coordonatorilor județeni din componenta WP7 ”Furnizarea de intervenții integrate de suport comunitar în vederea prevenirii răspândirii TB în comunitățile sărace și a îmbunătățirii aderenței la tratament a cazurilor de TB” din proiectul RO 19.01 ”Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România prin creșterea controlului tuberculozei“, intitulată „Tuberculoza, curs pentru asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari”, a fost organizată în perioada 13-14 mai la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București și a urmărit optimizarea metodologiei de implementare și a procedurilor de lucru folosite, pentru îmbunătățirea serviciilor acordate pacienților cu TB precum și găsirea de soluții pentru problemele semnalate, din cele 6 județe de implementare ale acestui pachet de activități, de către coordonatorii județeni TB și AMC.

3

„Colegii din județe spun că este nevoie ca medicii de familie să fie implicați mai serios în relația cu pacienții aflați în tratament pentru TB, că ar trebui cointeresați pentru a participa la eforturile de creștere a aderenței pacienților la tratament. Un alt aspect este nevoia de angajare de asistenți medicali comunitari, cu prioritate in mediul rural și în acele localități fără medici de familie.  În România sunt, în prezent, circa 1.350 de asistenți medicali comunitari și peste 2.800 de comune cu aproximativ 13.000 de sate. Legea asistenței medicale comunitare este în lucru, vom vedea cum va fi reglementat în final acest domeniu”, explică Dr.Dana Fărcășanu, președintele executiv al Fundației Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS) și coordonator al pachetului de activități WP7, aflat în implementarea CPSS.

716

Cei 10 participanți la curs au evaluat stadiul implementării proiectului și gradul de atingere a indicatorilor la sfârșitul lunii aprilie, 2016 și au planificat activitatea pentru următoarea perioadă în ceea ce privește acordarea tratamentului sub directă observare (DOT) și organizarea următoarelor caravane de informare-educare-comunicare (IEC).

„Practica, în general, este următoarea: pacienții vin o dată pe lună la dispensarele TB și își iau tratamentul medicamentos pentru luna respectivă. Nimeni nu urmărește permanent dacă fiecare pacient își ia medicamentele conform fișei de tratament. Când se aplică tratamentul sub directă observare (DOT), suporterul DOT stă lângă pacient când acesta înghite efectiv medicamentele. Astfel, există o monitorizare corectă a pacientului și siguranța că acesta rămâne aderent la tratament”, spune Andreea Turcitu, Asistent Monitorizare și Evaluare în cadrul proiectului din partea CPSS. „Acordarea tratamentului sub directă observare (DOT) în această componentă a proiectului a început în luna ianuarie, iar primele evaluări relevante în ceea ce privește eficiența, comparativ cu practica uzuală, le vom putea face în circa șase luni de implementare efectivă a activității de acordare a DOT-ului”. Până la sfârșitul lunii aprilie, în componenta WP7 au fost înrolați și au primit tratament sub directă observare aprox.320 de pacienți unici din cele 6 județe de implementare: Botoșani, Neamț, Gorj, Dolj, Giurgiu și Călărași, fiind implicați cca.160 suporteri DOT.

Proiectele derulate în prezent cu finanțare din Granturile Norvegiene 2009-2014 (RO 19.01) și din Fondul Global de Luptă Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei „sunt proiecte-pilot  care pot valida metode eficace în acordarea DOT și pot constitui modele pentru o posibilă extindere la nivel național  a acestora, aceasta fiind una dintre valorile adăugate ale proiectului”, subliniază dr.Fărcășanu. „O altă valoare adăugată este cantitatea mare de informații importante adunate din teritoriu: ce funcționează, ce nu funcționează, ce trebuie schimbat și cum pentru a avea acoperire națională în DOT. Astfel de cursuri și întâlniri sunt necesare și m-aș bucura dacă ar fi organizate mai frecvent, pentru că este o bună ocazie de discuta și găsi soluții pentru problemele semnalate în teren”.

Material realizat de Fundația Romanian Angel Appeal