Romanian Angel Appeal logo

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România prin creșterea controlului tuberculozei

Proiect finanțat prin Granturi Norvegiene 2009 - 2014, în cadrul Programului RO 19 - Initiative in Sanatatea Publica.

La data de 12 februarie 2015 a avut loc conferința de presă de lansare a proiectului Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România, prin creșterea controlului tuberculozei.

Evenimentul s-a desfășurat în București, la Hotel Minerva.

Au luat cuvântul reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Ambasadei Regatului Norvegian la București și ai Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” care au subliniat necesitatea întăririi controlului tuberculozei în România și relevanța proiectului în contextul eforturilor naționale și europene de combatere a acestei maladii.

La conferință au participat, de asemenea, reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sănătății – Biroul pentru România, ai Ministerului Finanțelor Publice, ai Ambasadei Statelor Unite ale Americii, a numeroase instituții și organizații neguvernamentale care activează în domeniul sănătății, precum și reprezentanți ai mass-media.