Romanian Angel Appeal logo

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România prin creșterea controlului tuberculozei

Proiect finanțat prin Granturi Norvegiene 2009 - 2014, în cadrul Programului RO 19 - Initiative in Sanatatea Publica.

Harta laboratoarelor TB

Legenda:

Global Fund: Dotări cu aparatură modernă de diagnosticare rapidă prin proiecte cu finanțare de la Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei

Norway Grants: Dotări cu aparatură modernă de diagnosticare rapidă prin proiecte cu finanțare din Granturile SEE (Norvegiene)

Grafică: Fundația Romanian Angel Appeal