Romanian Angel Appeal logo

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România prin creșterea controlului tuberculozei

Proiect finanțat prin Granturi Norvegiene 2009 - 2014, în cadrul Programului RO 19 - Initiative in Sanatatea Publica.

4. Foto RV2-1-

Tema stabilită de Organizația Mondială a Sănătății pentru Ziua Mondiale de Lupta Împotriva Tuberculozei (ZMTB) de anul acesta este „Împreună pentru eradicarea Tuberculozei” (Unite to End TB), iar una dintre cele patru subteme este „Împreună vom testa, trata și vindeca mai eficient”.

Prin activitățile sale, proiectul „Îmbunătățirea starii de sănătate a populației din România prin creșterea controlului tuberculozei“ se înscrie perfect în această arie, prin dotarea laboratoarelor TB cu echipamente performante și oferirea de servicii de diagnosticare rapidă. Despre acesta, am stat de vorbă cu dl Răzvan Vulcănescu, subsecretar de stat în Ministerul Sănătății, coordonatorul programului RO_19.01 „Inițiative în Sănătatea Publică”.

Cu ce contribuie proiectul „Îmbunătățirea stării de sănatate a populației din România prin creșterea capacității de control a Tuberculozei” la rezultatele Programului RO_19 – Inițiative în Sănătatea Publică, gestionat de Ministerul Sănătății?

Operatorul Programului RO 19 – „Inițiative în Sănătatea Publică” a fost desemnat Ministerul Sănătății, care are ca obiectiv „îmbunătățirea sănătății publice și reducerea inegalităților în domeniul sanitar”. Două dintre rezultatele așteptate ale programului sunt îmbunătățirea prevenirii și tratării bolilor contagioase (inclusiv TB) și dezvoltarea resurselor la toate nivelurile din domeniul sanitar. Proiectul de față urmărește – și rezultatele deja au început să apară – consolidarea capacității instituționale a Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei (PNPSCT) în vederea controlului epidemiei de TB din România, precum și asigurarea depistării timpurii a cazurilor de Tuberculoză rezistentă la medicamente (TB MDR) și de Tuberculoză extrem de rezistentă la medicamente (TB XDR). De asemenea, proiectul urmărește asigurarea tratamentului complet, continuu și de calitate cu medicamente de linia a doua pentru pacienții cu TB MDR/XDR, precum si dezvoltarea unui model integrat de suport la nivelul comunității pentru tratamentul și prevenirea TB în grupurile sărace și vulnerabile. Proiectul a fost elaborat pe baza înțelegerii profunde a factorilor sociali actuali ai TB și a intervențiilor venite din afara sectorului sanitar, în special în domeniul sprijinului social și a prevenirii îmbolnăvirilor în rândul grupurilor vulnerabile.

În mai bine de un an și jumătate de când a început, acest proiect a adus îmbunătățiri considerabile: avem zece laboratoare dotate cu aparatura ultraperformantă care pot deservi întreg teritoriul țării, avem în toată țara specialiști pneumologi instruiți, avem un model integrat de suport la nivelul comunității, pentru tratamentul și prevenirea TB în grupurile sărace și vulnerabile. Cum se văd aceste rezultate, din perspectiva OMS, în contexul Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Tuberculozei (24 martie)?

Tema Zilei Mondiale de Lupta Împotriva Tuberculozei (ZMTB) de anul acesta, anunțată de OMS, este „Împreună pentru eradicarea Tuberculozei” (Unite to End TB), cu referire la guverne, comunități, societatea civilă din domeniu și sectorul privat, deci la toți stakeholderii care pot contribui la atingerea acestui țel. Una dintre cele patru subteme pe care OMS le promovează în 2016 pentru ZMTB este „Împreună vom testa, trata și vindeca mai eficient”, iar proiectul „Îmbunătățirea starii de sănătate a populației din România prin creșterea controlului tuberculozei“ se înscrie perfect în această arie, prin dotarea laboratoarelor TB cu aparatură performantă și serviciile de testare rapidă pe care, acum, le pot oferi pacienților. Astfel, acest proiect contribuie la efortul internațional de stopare a acestei boli și urmează liniile Strategiei OMS pentru eradicarea Tuberculozei, care vizează să pună capăt epidemiei TB până în anul 2030. Printre altele, aceasta presupune ca activitățile tuturor părților interesate să fie centrate pe pacient și pe asumarea de schimbări îndrăznețe în sistemul public de sănătate.

În ultimul an, peste 10.000 de persoane au fost testate prin metode de diagnosticare rapidă în laboratoarele dotate prin acest proiect. Asta înseamnă că, în timp, la nivelul comunităților vor fi mai puține îmbolnăviri noi și, eventual, va scădea numărul de cazuri de TB. Care este impactul acestui proiect, la nivel social?

Impactul proiectului se traduce în servicii mai bune de diagnostic, tratament, tratament sub directă observare (DOT), sprijin social și intervenții preventive pentru grupurile importante din punct de vedere epidemiologic și vulnerabile, care în timp vor duce la reducerea diferențelor economice și sociale cauzate de TB în România și în Spațiul Economic European.

Asigurarea diagnosticului timpuriu, urmat de regimuri de tratament anti-TB neîntrerupte, complete și de calitate, DOT și stimulente sub formă de alimente pentru pacienți, în vederea creșterii aderenței la tratament, vor conduce la o rată mai bună de succes al tratamentului în rândul pacienților cu TB, care astfel se pot întoarce la serviciu, redevenind cetățeni productivi. În plus, intervențiile de prevenire în comunitățile rurale sărace, inclusiv comunitățile roma, vor contribui la o adresabilitate crescută a acestor populații față de serviciile de asistență medicală primară, la scăderea numărului de îmbolnăviri cu TB, scăderea stigmatizării și discriminării pacienților cu TB și a familiilor acestora, precum și la un statut social și economic îmbunătățit al membrilor comunității.