Romanian Angel Appeal logo

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România prin creșterea controlului tuberculozei

Proiect finanțat prin Granturi Norvegiene 2009 - 2014, în cadrul Programului RO 19 - Initiative in Sanatatea Publica.

Una dintre activitățile proiectului „Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România prin creșterea capacității de control al tuberculozei” este actualizarea bazei de date a Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei (PNPSCT). Cele mai importante actualizări ale bazei de date valorizează progresele recente în diagnosticul prin teste moleculare al tuberculozei și noile regimuri terapeutice, în acord cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și medicamentele disponibile în România pentru tratamentul tuberculozei multidrog-rezistente (TB MDR) asigurate din mai multe surse de finanțare complementare fondurilor de la Ministerul Sănătății, explică Dr. Mihaela Ștefan, managerul proiectului.

Interfața bazei de date

De asemenea, o serie de îmbunătățiri au derivat din cerințele de raportare a datelor de supraveghere epidemiologică pentru organismele europene precum Centrul European de Control al Bolilor Comunicabile (ECDC) și Organizația Mondială a Sănătății. Această aplicație nu a mai beneficiat de actualizări consistente de multă vreme și devenise imperios necesar să țină pasul cu tot ce se întâmplă în domeniu în ceea ce privește diagnosticul, tratamentul și modificările operaționale.

Pentru un pacient, se pot înregistra în baza de date rezultatele pentru cultura în mediul solid și lichid, rezultatul la testele GeneXpert și LPA (teste genetice) și rezultatele testării sensibilității la medicamentele antituberculoase (antibiograma) prin metodele disponibile în acest moment în laboratoarele din țară, spune Dr. Domnica Chiotan, din cadrul Departamentului de Supraveghere Epidemiologica al PNPSCT

Pentru managementul terapeutic al pacienților cu tuberculoză multidrog rezistentă s-au actualizat nomenclatoarele de medicamente cu cele mai noi opțiuni terapeutice disponibile și în Romania, conform recomandărilor OMS.

Din punct de vedere al monitorizării cazurilor și operațiunilor administrative efectuate între unitățile din rețeaua de pneumoftiziologie, s-au făcut îmbunătățiri referitoare la transferul pacienților, validarea evaluării de final de tratament, elaborarea diverselor rapoarte utile în colaborarea instituțională dintre unitățile teritoriale și unitatea centrală de coordonare a Programului național. Rapoartele permit analiza și argumentarea statistică a unor acțiuni necesare pentru eficientizarea utilizării resurselor, de exemplu.

Sursa: Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta

Pentru personalul medical și registratorii din rețeaua de pneumoftiziologie, aceste actualizări eficientizează munca de înregistrare și raportare a cazurilor de tuberculoză. S-au îndepărtat restricțiile de utilizare a unui singur browser de internet, acum accesul fiind posibil cu trei programe de navigare. Sistemul electronic de colectare a datelor privitoare la tuberculoză în Romania funcționează pe un server de baze de date open source, eliminând ulterioare costuri de licențiere a produselor. De acum, accesul și funcționalitățile sunt mult îmbunătățite.

Nu în ultimul rând, PNPSCT își propune să utilizeze datele colectate și pentru cercetări operaționale. Componenta de generare de rapoarte permite analiza datelor pe mult mai multe dimensiuni, după cum explică Eugenia Ghiță, coordonatorul pachetului de lucru dedicat acestei actualizări. Existența si funcționalitățile acestei baze de date permit participarea României la acțiuni comune inițiate în Uniunea Europeană, cum este cea pentru integrarea serviciilor de diagnostic și tratament pentru HIV, hepatite, infecții cu transmitere sexuală (ITS) și tuberculoză.

„Din analiza sistemelor de supraveghere epidemiologică a mai multor țări cu o importantă cazuistică de tuberculoză, am concluzionat că sistemul electronic de supraveghere implementat de PNPSCT este un sistem fiabil, perfectibil, care va putea fi folosit drept model pentru alte țări”, spune Dr. Chiotan. Acest sistem a fost dezvoltat și implementat încă din 2002 cu sprijinul unui grant de la Fondul Global de Luptă împotriva HIV, Tuberculozei și Malariei, iar actualizările din cadrul acestui proiect se fac grație Mecanismului Financiar Norvegian (2009-2014).

„În timp, baza de date a permis acumularea unei masive cantități de informații, atât în ce privește tuberculoza cu sensibilitate, cât și cea cu chimiorezistențe, a permis obiectivarea dinamicii endemiei, furnizarea de date pertinente organismelor internaționale, argumentarea solicitărilor structurii de program către decidenți, îndeplinindu-și cu succes rolul pentru care a fost creată. Actualizarea efectuată în acest proiect ne dă garanția funcționării optime în viitor”, subliniază dr. Victor Spînu, coordonatorul tehnic național al PNSPCT.

„După ce, în anul 1990, OMS a declarat tuberculoza drept urgență mondială de sănătate publică, România a reușit, prin granturile cu finanțare externă, crearea unui Sistem de Supraveghere Epidemiologică dintre cele mai performante din regiunea OMS Europa. Apariția biologiei moleculare și, odată cu ea, a metodelor de detecție rapidă a Mycobacterium Tuberculosis, precum și apariția medicamentelor de grup V utilizate în tratamentul tuberculozei multidrog și extins rezistente au creat premisele modernizării sistemului informatic, astfel încât să permită obținerea de rapoarte elaborate într-un timp cât mai scurt”, explică profesor asociat dr. Gilda Popescu, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”.

Material realizat de Fundația Romanian Angel Appeal.