Romanian Angel Appeal logo

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România prin creșterea controlului tuberculozei

Proiect finanțat prin Granturi Norvegiene 2009 - 2014, în cadrul Programului RO 19 - Initiative in Sanatatea Publica.

În a doua parte a lunii februarie 2015 a fost aprobată, prin Hotărâre de Guvern, Strategia Națională de Control al Tuberculozei pentru perioada 2015-2020. Actul normativ are ca scop reducerea incidenței și mortalității provocate de tuberculoză, prin asigurarea serviciilor de prevenire, depistare, diagnosticare, tratare și creștere a aderenței la tratament, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Elaborarea Strategiei Naționale de Control al Tuberculozei fost coordonată de Ministerul Sănătății, cu asistență tehnică din partea Organizației Mondiale a Sănătății, iar grupul de lucru a reunit experți din instituții și organizații naționale și internaționale precum Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”, Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”, Fundația Romanian Angel Appeal, Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă.

Printre obiectivele specifice ale Strategiei Naționale de Control al Tuberculozei, de atins până în anul 2020, se numără:

  • asigurarea accesului universal la metodele rapide de diagnostic;
  • diagnosticarea a cel puțin 85% din toate cazurile estimate de tuberculoză sensibilă și tuberculoză multidrog rezistentă;
  • tratarea cu succes a cel puțin 90% din cazurile noi și a cel puțin 85% din retratamente;
  • tratarea cu succes a 75% din cazurile de tuberculoză multidrog rezistentă;
  • reducerea ratei generale a mortalității cauzate de tuberculoză la mai puțin de 4,3 la 100.000 de locuitori;
  • scăderea generală a incidenței bolii;
  • îmbunățirea generală a capacității sistemului sanitar de a controla tuberculoza.

Alte rezultate estimate a fi atinse ca urmare a implementării Strategiei:

  • scăderea incidenței globale a bolii de la 72,9 cazuri la 100.000 locuitori, în 2013, la mai puțin de 50 de cazuri la 100.000 de locuitori, în 2020;
  • scăderea numărului de decese de la 5,3 la 100.000 de locuitori, în 2013, la mai puțin de 5 la 100.000 locuitori, în 2020;
  • scăderea numărului total de pacienți de la 15.523 cazuri notificate în 2013, la mai puțin de 10.000 cazuri în 2020.

Într-o știre publicată pe pagina de internet a Guvernului se arată că “adoptarea Strategiei Naționale de Control al Tuberculozei face posibilă mobilizarea de resurse din fondurile structurale europene din perioada 2014-2020 și din alte fonduri europene nerambursabile. Se prevede că Strategia va fi finanțată prin: 145 milioane lei din fonduri structurale din exercițiul financiar 2014-2020, 46 milioane lei din fonduri donate de Norvegia, 37 milioane lei provenind din Fondul Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, alocări de la bugetul de stat, alte finanțări rambursabile și nerambursabile. Bugetul total aferent Strategiei 2015-2020 pentru activitățile de diagnostic, tratament, dotare a laboratoarelor, supraveghere și resurse umane se ridică la aproape 1,571 miliarde lei.”

Strategia Națională de Control al Tuberculozei își propune asigurarea condițiilor pentru eliminarea tuberculozei ca problemă de sănătate publică în România, până în 2050.

Material realizat de Fundația Romanian Angel Appeal