Romanian Angel Appeal logo

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România prin creșterea controlului tuberculozei

Proiect finanțat prin Granturi Norvegiene 2009 - 2014, în cadrul Programului RO 19 - Initiative in Sanatatea Publica.

Actualizarea bazei de date nationale a PNCT

În perioada de raportare s-a monitorizat contractul de prestari servicii in vederea actualizarii și mentenanței bazei naționale de date a PNPSCT pe modulele care necesită modificări in conformitate cu cerințele și recomandările internaționale în domeniu. Subcontractorul a efectuat modificarile solicitate si a livrat aplicatia finalizata pentru testare. S-au urmarit toate modificarile solicitate si s-au facut corecturile si ajustarile conform rezultatelor testarii.

S-au receptionat serverele achizitionate si s-a facut verificarea cantitativa si calitativa a echipamentelor livrate de catre expertul IT. Aplicatia a fost instalata dupa ce serverul a fost pregatit cu toate aplicatiile de suport instalate si configurate corespunzator. Aplicatia a fost conectata la baza de date curenta dupa ce a migrata si configurata pe noul server.

Asigurarea tratamentului continuu, complet si de calitate pentru 1,000 de pacienti cu TB MDR/XDR

In luna ianuarie 2017, a continuat inrolarea pacientilor atat in cele 2 centre MDR TB din Bucuresti si Bisericani, cat si in restul tarii. Astfel, la sfarsitul lunii, erau inrolati in tratament complet, corect si continuu 851 de pacienti.

De asemenea, in ianuarie a fost emisa de catre Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) exceptia de la etichetare pentru ultima serie de Levofloxacina necesara in schemele de tratament pentru MDR TB si XDR TB.

Furnizarea de interventii integrate pentru prevenirea transmiterii TB in comunitatile sarace si pentru cresterea aderentei la tratament

In luna ianuarie, au fost derulate 4 caravane de informare (IEC): 2 în jud. Bacău și 2 în jud. Olt. La aceste caravane au participat in total 226 de persoane, dintre care 6 de etnie roma. Până în prezent, de-a lungul proiectului au fost informate 10.899 de persoane, dintre care 1.581 de etnie roma.

Până la sfârșitul lunii ianuarie au fost distribuite către asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari care au organizat caravane IEC în perioada ianuarie – decembrie 2016 un număr de 1.960 de tichete cadou.

De asemenea, au fost inrolati pentru DOT, in total, 993 de pacienți, dintre are 161 de etnie roma.

In cursul lunii ianuarie 2017, au fost înrolați 76 pacienți ce urmeaza a primi stimulentele sociale în cursul lunii februarie.

Până la sfârșitul lunii ianuarie, au fost distribuite către pacienți un număr de 19.070 tichete sociale si mai erau in curs de distribuire către pacienți un număr de 235 de tichete sociale.

Până la sfârșitul lunii ianuarie, în activitatea de acordare a DOT au fost implicați un număr total de 337 de suporteri, pacienții înrolați provenind dintr-un număr total de 277 localități (comune și orașe). Până la sfârșitul lunii, au fost distribuite către suporterii DOT care au monitorizat pacienți din cele 8 județe, în perioada ianuarie-decembrie 2016, un număr de 18.090 de tichete cadou.

Infiintarea unei retele de laboratoare functionale pentru detectarea precoce a TB MDR/XDR

În luna ianuarie 2017, activitatea de testare prin tehnici rapide de diagnosticare a TB MDR/XDR s-a desfășurat în 20 laboratoare din reteaua PNPSCT: LNR Bucuresti, LNR Cluj-Napoca, Laboratoarele TB de la Bacau, Brasov, Constanta, Craiova, Sibiu, Timisoara, Iasi, Baia Mare, Leordeni, Sp.Sf.Stefan Bucuresti, Leamna, Calarasi, Galati, Targoviste, Drajna, Deva, Tg.Mures si Focsani.

Datele centralizate corespunzatoare activităţii de testare rapidă desfasurata in laboratoarele TB în cadrul proiectului in luna ianuarie arata ca, din totalul pacientilor testati, 703 au fost depistati cu tuberculoza sensibila si 53 cu TB MDR.

In total, de la inceputul proietului, au fost supusi testelor pentru diagnosticarea rapidă a TB 30.720 de persoane, dintre care 12.233 au fost depistati cu tuberculoza sensibila, 950 cu TB MDR și 93 cu TB XDR.

În luna ianuarie 2017 au fost recepționate și puse în funcțiune cele două servere IT achizitionate in cadrul proietului.

Asigurarea unui tratament direct observat și a stimulentelor pentru pacienţii cu TB trataţi ambulator în scopul de a spori aderența la tratament

La sfarsitul lunii ianuarie, in baza de date a proiectului erau inregistrati 2282 pacienti unici inrolati atat pentru aderenta la tratament, cat si pentru tratament si 1808 pacienti unici inrolati pentru aderenta la tratament. Dintre aceștia, 420 de pacienți înrolați beneficiază de suport în cadrul proiectului de aproximativ un an, 1066 de pacienti continua tratamentul, în timp ce 374 de pacienți au încheiat tratamentul.

Alte activitati derulate in luna ianuarie

Au fost organizate 5 sesiuni de curs in Controlul Infectiei TB in tara, respectiv la Sf. Gheorghe 2 sesiuni de curs, la Slobozia 1 sesiune de curs si 2 sesiuni la Sibiu.

A continuat misiunea de revizuire a ghidului national re. Practical Approach to Lung Diseases, prin care se va stabili algoritmul de identificare a suspectilor TB in randul populatiei generale, referirea catre specialist, implicarea retelei de asistenta medicala primara in ceea ce priveste Tuberculoza in Romania.

Distribuirea brosurii pentru pacienti si organizarea retelei de voluntari peer-suporteri.