Romanian Angel Appeal logo

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România prin creșterea controlului tuberculozei

Proiect finanțat prin Granturi Norvegiene 2009 - 2014, în cadrul Programului RO 19 - Initiative in Sanatatea Publica.

Asigurarea tratamentului continuu, complet si de calitate pentru 1,000 de pacienti cu TB MDR/XDR

In luna mai 2016, a continuat inrolarea pacientilor in cele doua centre MDR TB din Bucuresti si Bisericani, precum si in centrele din tara. La sfarsitul lunii aprilie, 531 de pacienti erau inrolati in tratament complet, corect si continuu.

In perioada 25 mai – 2 iunie 2016, au avut loc vizite de monitorizare in judetele Timis, Dolj, Arges, Calarasi si Constanta, pentru discutarea cazurilor de MDR TB din judetele respective, evaluarea stadiului de inrolare a pacientilor si al diagnosticarii rapide cu ajutorul echipamentelor achizitionate in proiect.

Furnizarea de interventii integrate pentru prevenirea transmiterii TB in comunitatile sarace si pentru cresterea aderentei la tratament

Au fost organizate cursuri de formare de formatori adresat celor 12 responsabili TB si AMC in perioada 13-14 mai, 2016 la Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din Bucuresti.

A fost efectuată o vizită de monitorizare la cursul organizat in Bucuresti, in perioada 13-14 mai 2016.

In luna mai, au fost organizate 19 caravane de informare-educare-comunicare (IEC): 9 in jud.Calarasi, 3 in jud.Neamt, 6 in jud.Giurgiu si 3 in jud.Dolj. La aceste caravane au participat un numar total de 1.021 de persoane, din care 259 de etnie roma. Pana in prezent, în cadrul proiectului au fost informate 5.479 de persoane, dintre care 495 de etnie roma.

Pentru perioada iulie-septembrie 2016, au fos planificate alte 12 caravane IEC in jud.Gorj, pe langa cele 6 planificate anterior pentru aceasta perioada;

Pana la sfarsitul lunii mai 2016, au fost distribuite catre pacienti un numar de 3.494 tichete sociale in valoare de 34.940 de lei. Pana la sfarsitul lunii mai 2016, erau in curs de distribuire catre pacienti un numar de 1.574 de tichete sociale in valoare de 15.740 de lei.

Infiintarea unei retele de laboratoare functionale pentru detectarea precoce a TB MDR/XDR

In luna mai, dintre pacienții testati prin metode rapide in reteaua de laboratoare a PNPSCT, 783 au fost depistati cu tuberculoza sensibila, 85 cu tuberculoza multidrog-rezistenta si unul cu tuberculoza extrem de rezistenta la medicamente.

Per total, de la începutul diagnosticării prin metode rapide in proiect, (martie 2015 – mai 2016), au fost testati  17.671 de pacienți unici, din care 6805 au fost depistati cu TB sensibila, 603 cu TB rezistenta la medicamente (TB MDR) si 21 cu TB extrem de rezistenta la medicamente.

Pentru asigurarea continuitatii activitatii de testare rapida in cadrul laboratoarelor TB, vor mai fi achizitionate 2896 teste LPA si 5600 teste MGIT.

In luna mai 2016, toate cele 300 computere tip desktop achizitionate prin proiect au fost livrate unitatilor PNF din tara. Dispensarele si laboratoarele TB din 165 Spitale PNF au fost dotate in cadrul proiectului cu computere tip desktop.

Pentru perioada de extindere a implementarii proiectului (1 aprilie 2016 – 31 martie 2017) e prevazuta achizitionarea a 2 servere IT, necesare administrarii softului national de inregistrare, monitorizare si raportare a cazurilor de TB / TB-MDR.

Alte activitati derulate in luna mai 2016

In luna mai 597 pacienti indeplineau conditiile de eligibilitate pentru a primi tichete sociale pentru cresterea aderentei la tratament, dintre care 100 pacienti noi. Pana in prezent, un numar 781 de pacienti au fost atinsi in cadrul proiectului.

In luna mai 2016, in unitatile TB din tara au fost distribuite lampile UV achizitionate in cadrul proiectului. De asemenea, au fost organizate cursuri de formare in Controlul  infectiei TB.

In luna mai au fost pregatite misiunile de asistenta tehnica OMS pentru imbunatatirea gestionarii PNPSCT, care vor incepe in lunile iunie-iulie si au fost purtate discutii cu factorii de decizie care vor fi implicati in aceste misiuni.

 Cheltuieli aferente perioadei 01.05 – 31.05.2016

Nr. LINIE BUGETARĂ Valoare cheltuita totală (L1-L21) Valoare cheltuială
in L21
1 Resurse umane 4.913.356,80 83.419,08
2 Costuri de deplasare pentru personal şi voluntari 128.622,58 23.687,26
3 Materiale consumabile 13.827.539,97 1.438,87
4 Costuri pentru investiţii (în limita maximă stabilită pentru fiecare apel de proiecte) 1.895.847,93 369.549,00
5 Alte costuri legate de furnizarea serviciilor către beneficiari 8.949.399,31 193.120,01
6 Comunicare şi promovarea proiectului 0,00 0,00
7 Activităţi bilaterale 0,00 0,00
8 Alte activităţi subcontractate 3.534.564,81 921.829,72
9 Costuri indirecte 247.501,06 23.984,53
10 Costuri neprevăzute 0,00 0,00
Total 33.496.832,45 1.617.028,47