Romanian Angel Appeal logo

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România prin creșterea controlului tuberculozei

Proiect finanțat prin Granturi Norvegiene 2009 - 2014, în cadrul Programului RO 19 - Initiative in Sanatatea Publica.

Intarirea capacitatii PNCT de a controla epidemia de Tuberculoza

In luna februarie, au fost organizate in Bucuresti trei cursuri pentru cadrele medicale din domeniul pneumologiei, la care au participat un total de 71 de cursanti. In total, pana la finalul acestei luni, au fost instruiti prin proiect 687 de specialisti. La aceste cursuri au fost organizate si vizite de monitorizare.

Testarea pacientilor pentru diagnosticarea rapida a Tuberculozei Multidrog Rezistente si Extrem de rezistente la tratament (TB MRD si TB XDR).

In aceasta luna, niciun pacient nu a fost depistat cu TB XDR, dintre pacientii testati in laboratoarele Programului National de Prevenire, Supraveghere si Control al Tuberculozei (PNPSCT) dotate prin proiect. Dintre cei 2630 de pacienti testați in perioada 1-29 februarie in aceste laboratoare, 524 au fost depistati cu TB si 42 cu TB MDR. In total, din martie 2015 pana la finalul luni februarie 2016, au fost testati 17.943 de pacienti, dintre care 4.301 au fost diagnosticati cu TB sensibila, 397 cu MDR TB si 13 cu XDR TB.

Infiintarea unei retele de laboratoare functionale pentru detectarea precoce a TB MDR/XDR

Noua noi laboratoare au inceput activitatea de testare prin metode rapide de diagnostic (Versatrek), fiind dotate in cadrul proiectului cu kituri de testare pentru utilizarea acestui tip echipamente. Cele noua noi laboratoare TB sunt la Spitalul Sf. Stefan Bucuresti, la Leamna, Calarasi, Galati, Targoviste, Drajna, Deva, Tg. Mures si Focsani. Astfel, incepand cu luna februarie 2016, rețeaua PNPSCT dispune de 20 de laboratoare care derulează activitate de testare prin tehnici rapide de diagnosticare a TB MDR/XDR: LNR Bucuresti, LNR Cluj-Napoca, Laboratoarele TB de la Bacau, Brasov, Constanta, Craiova, Sibiu, Timisoara, Iasi, Baia Mare, Leordeni si cele noua laboratoare noi.

Alte 8 echipamentele GeneXpert prevazute in proiect au fost achizitionate, instalate si puse in functiune in laboratoarele TB nominalizate de PNPSCT.

In vederea achizitionarii a 44 de hote de protectie pentru laboratoare, procedura de achizitie centralizata s-a finalizat si a fost semnat contractul de achizitie cu firma selectata. Cele 10 microscoape LED cu EPIFLUORESCENTA au fost, de asemenea, achizitionate si receptionate. Doua dintre acestea au fost instalate si puse in functiune in cadrul LNR Bucuresti, celelalte 8 au fost instalate in aceasta luna in cadrul LNR Cluj Napoca, LR Iasi, LR Constanta, LR Timisoara, LR Bacau, LR Brasov, LR Craiova si LR Leordeni.

Consumabilele Versatrek au fost achizitionate. S-au livrat cantitatile aferente primei comenzi in cadrul proiectului catre cele 14 laboratoare TB nominalizate de PNPSCT: LNR Cluj-Napoca, LNR Bucuresti, laboratoarele TB de la: Spitalul Sf.Stefan Bucuresti, Iasi, Craiova, Leamna, Bacau, Calarasi, Galati, Targoviste, Drajna, Deva, Tg. Mures si Focsani.

Asigurarea tratamentului continuu, complet si de calitate pentru 1,000 de pacienti cu TB MDR/XDR. Furnizarea de interventii integrate pentru prevenirea transmiterii TB in comunitatile sarace si pentru cresterea aderentei la tratament

In luna februarie 2016, au fost inrolati inca 4 pacienti, ajungandu-se la un total de 309 pacienti aflati in tratament prin proiect. Alte 75 dosare medicale au fost analizate si discutate de medicii experti  din comisiile TB MDR, iar pentru 46 dintre pacienti s-a primit recomandarea de a fi inrolati in tratament, imediat ce medicamentele anti TB aflate in depozitul UNIFARM vor primi autorizatia de exceptare de la etichetare. Conform fiselor de consimtamant primite pana la finalul lunii ianuarie, numarul de pacienti de pacienti de etnie rroma a crescut la 48.

A continuat activitatea de centralizare a bazelor de date cu pacientii TB din cele sase judete implicate in proiect, in corelare cu lucratorii comunitatilor aferente comunitatilor in care exista cazuistica TB. Au fost colectate, verificate si centralizate consimtaminte semnate de catre pacientii ce urmeaza sa primeasca DOT.

S-au facut inrolari pentru asigurarea DOT pentru 160 pacienti din judetele Botosani, Neamt, Dolj, Gorj, Calarasi si Giurgiu. In ianuarie a fost acordat DOT pentru 36 de pacienti unici, iar in februarie pentru 114 pacienti unici. In total, pana in prezent, 150 de pacienti unici au primit DOT, din care cinci pacienti de etnia roma, conform declaratiei lucratorilor comunitari care au in monitorizare pacientii respectivi.

Au fost planificate si pregatite 18 caravane IEC ce urmează a fi organizate in luna martie 2016 : 4 in jud. Botosani, 4 in jud. Gorj, 3 in jud. Calarasi, 3 in jud. Neamt, 2 in jud. Giurgiu si 2 in jud. Dolj.

Asigurarea unui tratament direct observat si a stimulentelor pentru pacientii cu TB tratati ambulator in scopul de a spori aderenta la tratament

In luna februarie 2016, din totalul de 1.930 de pacienti considerati eligibili sa fie inrolati in proiect, 691 de pacienti aveau fise de consimtamant semnate pana la data de 10 ianuarie. In perioada 11 ianuarie  – 29 februarie 2016, un numar de 47 de pacienti noi au transmis fise de consimtamant. Din cei 1.930 de pacienti eligibili sa fie inrolati, pana in prezent 613 au primit suport social pentru aderenta la tratamentul anti TB administrat, din care 76 de pacienti se declara de etnie roma. Cumulativ, in perioada mai 2015 – ianuarie 2016, au fost distribuite tichete catre un numar de 4.036 de pacienti.

Din cei 172 de pacienti inrolati in prima luna de proiect, 73 au finalizat tratamentul cu succes (42,44%), 10 au decedat (5,8%), doi pacienti au fost declarati abandon  (2,77%), iar 81 de pacienti sunt inca in tratament si sunt aderenti din luna aprilie (47%%).

Alte activitati derulate in februarie 2016:

A fost pregatita documentatia pentru contractele de prestari servicii pentru trainerii cursurilor Controlul infectiei TB, au fost programate cursurile si au fost pregatite listele cu participantii la cursurile de formare din cadrul Institutului Marius Nasta.

In ceea ce priveste acordarea de asistenta tehnica de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pentru imbunatatirea gestionarii PNPSCT, a fost realizat planul de misiuni de asistenta tehnica, plan comun cu misiunile de asistenta tehnica finantate prin FG, si au fost detaliate obiectivele misiunilor.

Pentru furnizarea de informatii despre TB pacientilor, grupurilor vulnerabile si populatiei generale, s-a lucrat la organizarea celui de-al patrulea training de comunicare pentru sanatate. Al treilea workshop de comunicare pentru sanatate s-a stabilit ca se va tine la Baile Felix, intre 9 si 12 martie. De asemenea, a continuat pregatirea etapei de testare a draftului de brosura pentru pacientii cu tuberculoza.

Cheltuieli aferente perioadei 01.02 – 29.02.2016

Nr. LINIE BUGETARA Valoare cheltuita totala (L1-L19) Valoare cheltuiala
in L19
1 Resurse umane 4,522,982.30 319,209.26
2 Costuri de deplasare pentru personal si voluntari 93,263.11 1,826.07
3 Materiale consumabile 15,822,235.46 550.19
4 Costuri pentru investitii (in limita maxima stabilita pentru fiecare apel de proiecte) 1,454,487.16 95,806.44
5 Alte costuri legate de furnizarea serviciilor catre beneficiari 5,023,650.28 170,268.67
6 Comunicare si promovarea proiectului 0.00 0.00
7 Activitati bilaterale 0.00 0.00
8 Alte activitati subcontractate 2,617,464.19 16,285.45
9 Costuri indirecte 201,794.48 19,281.11
10 Costuri neprevazute 0.00 0.00
Total 29,735,876.97 623,227.19