Romanian Angel Appeal logo

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România prin creșterea controlului tuberculozei

Proiect finanțat prin Granturi Norvegiene 2009 - 2014, în cadrul Programului RO 19 - Initiative in Sanatatea Publica.

Proiectul “Imbunatațirea starii de sanatate a populației din România, prin cresterea controlului tuberculozei” a demarat la 7 august 2014 si isi propune consolidarea controlului tuberculozei (TB) in România, cu accent pe tuberculoza multidrog rezistenta si extrem de rezistenta (TB MDR/XDR) si pe grupurile sarace si vulnerabile.

Medicamente pentru pacienti cu TB MDR

In urma suplimentarii de fonduri, pe 4 decembrie 2014 s-a semnat actul aditional de extindere a proiectului, valoarea acestuia devenind 10 740 280 EURO.

Au fost extinse, asadar, si obiectivele operationale ale proiectului, de la un numar de patru, câte erau initial, la 8 obiective in prezent:

 1. Consolidarea capacitatii institutionale a Programului National de Prevenire, Supraveghere si Control al Tuberculozei (PNPSCT) in vederea controlului epidemiei de TB din România
 2. Intarirea capacitatii nationale de diagnosticare timpurie a TB MDR/XDR
 3. Asigurarea tratamentului complet, continuu si de calitate, cu medicamente de linia a doua, pentru pacientii cu TB MDR/XDR
 4. Dezvoltarea unui model integrat de suport la nivelul comunitatii, pentru tratamentul si prevenirea TB in grupurile sarace si vulnerabile
 5. Cresterea aderentei la tratament, la pacientii cu TB
 6. Intarirea controlului infectiei cu TB in unitatile medicale de profil
 7. Imbunatatirea gestionarii Programului National de Control al Tuberculozei (PNCT)
 8. Cresterea gradului de constientizare a TB in România, in rândul pacientilor, grupurilor vulnerabile si populatiei generale

13 pachete de lucru sunt in momentul acesta in desfasurare, insumând activitati menite sa creasca nivelul de control al tuberculozei in România si gradul de constientizare a publicului cu privire la aceasta afectiune.

Fondurile necesare implementarii proiectului pentru perioada august-decembrie 2014 au fost virate in noiembrie 2014, adica la 4 luni de la demararea proiectului. Cu toate acestea, la finalul lunii decembrie 2014, 91% din fondurile au fost chetuite pentru asigurarea medicamentelor pentru 750 de pacienti.

Dupa aproape 5 luni de la inceperea proiectului, la 31 decembrie 2014, toate activitatile sunt in conformitate cu graficul de lucru stabilit, iar cele mai importante rezultate atinse sunt urmatoarele:

 1. A fost finalizata achizitia de medicamente antituberculoase pentru pacientii cu tuberculoza multidrog rezistenta si extrem de rezistenta; in luna decembrie, a fost livrata prima transa de medicamente pentru 200 de pacienti din cei 1.000 care vor fi tratati in cadrul proiectului. De asemenea, tot in decembrie s-a realizat plata pentru o noua transa de medicamente ce va asigura tratamentul pentru 550 de pacienti cu TB MDR/XDR.
 2. Au fost lansate achizitiile pentru echipamentele si consumabile de diagnostic rapid (Genexpert, MGIT si LPA). Achizitia se va finaliza in februarie 2015, iar incepând cu luna martie, laboratoarele de referinta din reteaua TB vor putea fi dotate cu noile echipamente si va fi demarata testarea rapida, in vederea diagnosticarii TB MDR/XDR.
 3. A fost finalizata evaluarea bazei nationale de date a Programului National de Control al Tuberculozei si au fost stabilite prioritatile pentru modificarile necesare, in conformitate cu recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii.
 4. Au fost identificate comunitatile vulnerabile, unde se vor desfasura activitati de informare-educare-comunicare si depistare a cazurilor de TB in rândul populatiilor sarace, cu acces limitat la serviciile de sanatate.
 5. Au fost elaborate manualul de identitate al proiectului, regulile si instrumentele de comunicare, site-ul proiectului si pagina de Facebook.

Bugetul total al proiectului este de 10 748 280 Euro, respectiv 47 308 554.42 RON.

In lunile noiembrie si decembrie, Ministerul Sanatatii a virat catre Institutul Marius Nasta suma aferenta avansului de 25%, respectiv 11 827 137.50 lei. Pâna la sfârsitul lunii decembrie au fost cheltuiti 10 300 541.02 lei, respectiv 87% din fondurile transferate. Din totalul fondurilor cheltuite, peste 91% au fost cheltuite pentru asigurarea tratamentului pacientilor cu TB MDR/XDR.

 Cheltuielile aferente perioadei 1 august – 31 decembrie 2014 sunt aratate in tabelul de mai jos:

Nr. LINIE BUGETARA Valoare cheltuita totala
1 Resurse umane 809,424.42
2 Costuri de deplasare pentru personal si voluntari 0.00
3 Materiale consumabile 9,441,021.86
4 Costuri pentru investitii (in limita maxima stabilita pentru fiecare apel de proiecte) 0.00
5 Alte costuri legate de furnizarea serviciilor catre beneficiari 13,908.28
6 Comunicare si promovarea proiectului 0.00
7 Activitati bilaterale 0.00
8 Alte activitati subcontractate 714.24
9 Costuri indirecte 35,472.22
10 Costuri neprevazute 0.00
Total 10,300,541.02