Romanian Angel Appeal logo

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România prin creșterea controlului tuberculozei

Proiect finanțat prin Granturi Norvegiene 2009 - 2014, în cadrul Programului RO 19 - Initiative in Sanatatea Publica.

O sesiune de instruire pentru medicii supervizori a avut loc la sfârșitul lunii noiembrie.

25 de medici supervizori din București care lucrează în Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei (PNPSCT) au participat la cursul „Controlul transmiterii tuberculozei în unitățile sanitare”, organizat în luna noiembrie de Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. dr. Marius Nasta”. Cursul este parte a proiectului „Îmbunătățirea  stării de sănătate a populației din România prin creșterea capacității de control al tuberculozei”, din cadrul Programului „Inițiative în sănătatea publică”, finanțat din Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

Instruirea medicilor supervizori este o etapă importantă în procesul de întărire a capacității PNPSCT de a preveni și controla tuberculoza în România, ei fiind cei care monitorizează activitățile de control al tuberculozei în unitățile sanitare și instruiesc personalul medical din spitalele de pneumologie din țară, astfel încât boala să nu se transmită de la pacienți la personalul medical și auxiliar, aparținători sau alte persoane care ajung în spitale. Sesiunile de instruire a personalului urmăresc, printre altele, crearea unui limbaj comun pentru medici și asistente în ceea ce privește activitățile de control al tuberculozei, dar și asigurarea unei bune cunoașteri de către aceștia a modalităților de prevenire a îmbolnăvirii de tuberculoză în spitale, având în vedere că riscul de îmbolnăvire a personalului medical este, conform estimărilor, de trei – patru ori mai mare decât la populația generală.

Pe parcursul orelor de curs, participanții au discutat despre integrarea tuberculozei în rândul bolilor cu transmitere nosocomială, despre evaluarea riscului de transmitere a tuberculozei în laborator și în timpul investigațiilor de specialitate  (bronhoscopie, radioscopie, radiologie), dar și despre metode de protejare a respirației pentru pacienți și personalul medical. La final, concluzia a fost că vizitele supervizorilor trebuie privite nu ca pe un instrument de  control al unităților sanitare, ci ca pe niște schimburi de experiență între medici, după cum a declarat medicul Cristian Popa, de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, unul dintre traineri.

Material realizat de Fundația Romanian Angel Appeal